100 Gentenaars: een tussenstand

Mooi, gezellig en historisch. Zo beschrijft een Gentenaar zijn stad in drie woorden. Maar de Gentenaar is ook kritisch: hij wil minder zwerfvuil en meer groen in de stad. Een tussenstand na 50 interviews met Gentenaars.

Gent in drie woorden volgens 50 Gentenaars

Jong of oud, geboren of nieuwkomer, de Gentenaar heeft niet veel moeite om de lof over zijn stad te zingen. We houden van de gezelligheid en van het historisch karakter van de mooie binnenstad. Gent is groot en klein tegelijk: het heeft de voordelen van een grootstad, maar dan zonder de nadelen. Ava (32): “Gent is een dorp hé, maar dan wel een met een enorm cultureel aanbod!”. Ook de mentaliteit van de inwoners komt vaak ter sprake. In Gent zijn we open-minded, tolerant, gemoedelijk… “Je mag hier zijn wie je bent.” (Kadir, 41)

Wat Gentenaars beter willen

Onder het motto ‘goed kan altijd beter’, twijfelen weinig Gentenaars om te vertellen wat ze anders willen zien. Opvallend veel vragen gaan over fietsen: de infrastructuur moet meer, beter en veiliger. “In de straat van mijn school ligt geen fietspad. Dat is toch niet normaal?” zegt Ilias, 7 jaar. Veel Gentenaars maken zich ook zorgen over de veiligheid en ergeren zich aan het zwerfvuil. “Gent doet wel zijn best om een propere stad te zijn, maar daar moeten de mensen ook aan meewerken. Als ik zelf iets op straat zie liggen, raap ik het op en gooi ik het in de vuilnisbak.” (Josée, 61 jaar)

Halfweg de 100 Gentenaars, dat lijkt me de ideale gelegenheid om hun bekommernissen te toetsen aan het programma dat we met sp.a-Groen de komende jaren willen uitvoeren. Een overzichtje van de top vijf.

 

Met stip op kop: fietsen!

Sp.a-Groen heeft de ondubbelzinnige ambitie om koploper te zijn in Vlaanderen op het vlak van duurzame mobiliteit. De enige mogelijkheid om de groeiende verkeersdruk te keren is duidelijke keuzes te maken voor een stads- en mensvriendelijke mobiliteit. We stellen het openbaar vervoer, de fiets en voetganger centraal volgens het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenwagen.

We blijven inzetten op een doorgedreven uitbouw van een fijnmazig en veilig fietsnet. Het doel is dat alle belangrijke voorzieningen, scholen, stations en recreatieve plekken veilig per fiets bereikbaar zijn. Daarbovenop komt er een netwerk van snelfietspaden voor veilige verbindingen op lange afstand tussen het centrum, de wijken, de haven en de voorstadskernen. Er komen voldoende veilige fietsenstallingen in woonwijken, bij winkelcentra en bij administratieve diensten.

Een paar concrete plannen:

  • We bouwen de fietsas van Coupure Links tot aan de Trekweg verder gradueel uit. Langs de Coupure Links wordt de fietsas omgebouwd tot een fietsstraat met toegangsverkeer beperkt tot de omwonenden.
  • Hoofdwegen worden systematisch gescreend in functie van het wegwerken van de zwakke punten voor fietsers (bv. Brugsesteenweg, Europabrug, de bruggen over de ringvaart, maar ook op- en afritten van R4).
  • Voor het fietsverkeer, en vooral voor woon-schoolverkeer worden veilige fietsroutes uitgezocht, waar nodig worden alternatieve routes gepromoot. Fietsroutes worden systematisch bewegwijzerd d.m.v. een km- en tijdsduuraanduiding.
  • In het centrum van de stad wordt een fietsservicepunt uitgebouwd.
  • We zoeken naar een soepele en betaalbare formule voor leenfietsen.

Kinderopvang

De voorbije 6 jaar zijn er in Gent 1200 plaatsen bijgekomen. Het heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk voldoende aanbod is voor de grote vraag, maar er blijven nog pijnpunten: kinderopvang is niet altijd beschikbaar in de buurt en betekent voor veel gezinnen (zeker bij alleenstaande ouders) een te grote hap uit het maandelijks budget. Door de groeiende bevolking en het intensiever gebruik van de voor- en buitenschoolse opvang zullen er nog extra plaatsen moeten bijkomen. We blijven daarom investeren in voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang en doen dat via een buurt- en wijkgerichte aanpak. We stimuleren vooral inkomensgerelateerde plaatsen omdat die betaalbaar zijn voor iedereen.

Veiligheid (met inbegrip van overlast zoals zwerfvuil)

We streven naar een integraal en sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid en werken daarom op drie niveaus: 1) preventie en sensibilisering, zowel bij mogelijke daders als slachtoffers  2) herstel en zorg, wat inhoudt dat er gestreefd wordt naar een snel herstel van schade en dat slachtoffers de nodige zorg krijgen 3) een zinvol sanctioneringsbeleid zodat misdrijven een gepast gevolg krijgen en herhaling wordt vermeden.

Door samenwerking tussen politie (die werkt vanuit de visie van een gemeenschapsgerichte politiezorg), diverse stadsdiensten en externe partners pakken we problemen zoals verkeersveiligheid, overlast (vb. zwerfvuil en nachtlawaai) en alle vormen van criminaliteit (zowel delicten gericht tegen personen als eigendomsdelicten) aan.

Groen

Voldoende groen is essentieel voor de leefbaarheid van een stad. Leven in de stad mag dan veel voordelen hebben op ecologisch, sociaal en economisch vlak, het wordt pas echt aantrekkelijk als de stad parken, groene longen, maar ook lanen, wijkgroen en tuinen heeft. Het moet niemand verbazen dat we daar met sp.a-Groen volop willen op inzetten.

Enkele concrete punten:

  • De zogenaamde ‘groennorm’ (= een wijkpark op 400m wandelafstand voor elke Gentenaar) wordt stap voor stap gerealiseerd, met prioriteit voor dichtbebouwde woonwijken.
  • Bij de inrichting van parken zetten we in op meervoudig gebruik: naast het succes van de BBQ’s wordt bvb. ook meer aandacht besteed aan water als speelelement in parken.
  • Het Citadelpark wordt geherwaardeerd: we verminderen het aandeel verharde weg in het park drastisch, versmallen de wegen tot voet- en fietspaden en weren gemotoriseerd verkeer.
  • Bij de heraanleg van straten en voetpaden worden waar mogelijk straatbomen voorzien en worden bewoners extra aangezet om geveltuintjes aan te leggen.

Een gedachte over “100 Gentenaars: een tussenstand

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.