Meibloemsite: deuren dicht, maar nog geen nieuwe aanvraag

Eind vorige maand gingen de deuren van de voormalige meubelfabriek Van den Berghe-Pauvers dicht. Noch de vzw’s die de site twee jaar lang lieten bruisen, noch de buurtbewoners kregen van de ontwikkelaar enige uitleg. Bij schepen Tom Balthazar polste ik naar meer informatie over de toekomst van de Meibloemsite. Veel nieuws viel er helaas niet te melden: er vond wel al overleg plaats, maar er kwam nog geen nieuwe verkavelingsaanvraag. Wel opmerkelijk: de stad heeft de ontwikkelaar aangeboden om de panden tegen de door de ontwikkelaar betaalde aankoopprijs te kopen. Zij toonden zich hiertoe niet bereid.

Foto: fcdebuurt.org
Foto: fcdebuurt.org

(Letterlijk) Vraag naar de stand van zaken van de ontwikkeling van de Meibloemsite

Zoals gekend plant ontwikkelaar Acasa/Urban Link een woonproject op de terreinen van de voormalige bowling Meibloem en de meubelfabriek Van den Berghe-Pauvers. Een eerste verkavelingsaanvraag ingediend eind 2012 zorgde voor veel bezwaren bij de buurtbewoners en werd begin 2013 teruggetrokken.

Op mijn vraag van 24 maart 2014 antwoordde de schepen dat er eind maart 2013 een overleg plaatsvond tussen Dienst Stedenbouw en de projectontwikkelaar waarbij diverse opmerkingen en suggesties werden meegegeven, maar er een jaar nadien geen nieuwe plannen gekend waren bij de stad.

Kort nadien kregen de vzw’s die – met ondersteuning van de stad – voor een tijdelijke, sociaal-artistieke invulling van de meibloemsite zorgden, te horen dat deze tegen 30 september 2014 moest worden ontruimd. Dit betekende ook de sluiting van de parking, die al die tijd door de buurtbewoners als buurtparking kon worden gebruikt en door de vzw’s werd onderhouden.

Intussen werden ook borden ‘te huur’ aangebracht aan delen van het gebouw (zie foto in de bijlage). Hierbij werd echter geen huurprijs geafficheerd.

Te huur?
Te huur?

De buurtbewoners blijven tot op heden in het ongewisse over de redenen van de ontruiming en over de plannen op korte en lange termijn.

  • Heeft er intussen nieuw overleg plaatsgevonden tussen de stad en de projectontwikkelaars en/of architecten?
  • Zo ja, wat leverde dit overleg op? Zal er in een nieuwe aanvraag rekening worden gehouden met de bezwaren van de buurtbewoners?
  • Is er intussen een nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend?
  • Waarom moest de site worden ontruimd?
  • Weet u of de eigenaar werkelijk de intentie heeft om de panden te verhuren en voor welke termijn?
  • Is er een vergunning om de gebouwen te slopen?

In maart 2014 antwoordde de schepen dat het aangewezen leek dat, gezien de vele vragen uit de buurt, de projectontwikkelaars nog een informatievergadering zouden organiseren voor de buurt. Het initiatief daarvoor ligt uiteraard bij de projectontwikkelaars, maar de stad kan dit wel aan hen suggereren.

  • Nam de stad intussen contact op met de projectontwikkelaars om hen aan te sporen een informatievergadering te organiseren?
Foto: fcdebuurt.org
Foto: fcdebuurt.org

(Letterlijk) Antwoord van schepen Tom Balthazar

Op uw vraag of er een nieuw overleg heeft plaatsgevonden tussen de stad en de projectontwikkelaars kan ik het volgende antwoorden:

  • Onze dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening meldt dat er een overleg plaats vond over mogelijke aanpassingen aan het openbaar domein binnen de verkaveling. De aanleiding om de verkaveling niet te laten goedkeuren door de gemeenteraad was omwille van het openbaar domein (zaak van de wegen). Er is thans nog geen nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend;
  • Ik heb enkele maanden geleden een overleg gehad met eigenaars van de gebouwen en het terrein ten einde na te gaan of zij eventueel bereid zouden zijn om de panden tegen de door hen betaalde aankoopprijs aan de stad te verkopen. Zij bleken hier niet toe bereid.

De reden waarom de site is ontruimd werd ons niet meegedeeld. Het is wel zo dat inderdaad intussen een gedeelte van de gebouwen langs de straatzijde te huur worden aangeboden. Het feit dat de huurprijs niet vermeld is, laat ik doorgeven aan onze dienst bouw- en woontoezicht.

Op uw vraag of er een vergunning is om de gebouwen te slopen kan ik u zeggen dat er nog geen sloopvergunning is afgeleverd. Normaal wordt geen sloopvergunning afgeleverd zonder een duidelijk beeld over het gebouw dat men na de sloop wenst op te richten. Om veiligheidsredenen kan hier eventueel van afgeweken worden.

Wat betreft de vraag en suggestie om, gezien de vele vragen uit de buurt, de projectontwikkelaar aan te raden een informatievergadering te organiseren voor de buurt kan ik u bevestigen dat we dit inderdaad reeds aan de ontwikkelaar gesuggereerd hebben.

Ze zijn daar op vandaag (nog) niet op ingegaan. In de laatste contacten die de stedelijke diensten hadden, toonde men alleszins wel bereidheid om een flyer met informatie te bussen in de omgeving. We zullen evenwel blijven aandringen om ook ruimer te informeren, met name via een informatievergadering, al kunnen we hen daartoe echter niet verplichten.

Tot slot meld ik graag de we ons samen met verschillende stedelijke diensten sterk ingespannen hebben opdat de verenigingen die de Meubelfabriek hadden uitgebouw tot een aantrekkelijke en waardevolle ontmoetingsplaats voor de buurt ergens anders een onderkomen zouden vinden. Dit is ook gelukt in de De Munter-site aan de Drongensesteenweg. Wij ondersteunen dit ook financieel met het fonds voor tijdelijke invulling.

2 gedachtes over “Meibloemsite: deuren dicht, maar nog geen nieuwe aanvraag

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.