Korting voor rolstoelgebruikers bij beperkte toegankelijkheid musea

De stad Gent past binnenkort een reductietarief toe voor tentoonstellingen die niet volledig rolstoeltoegankelijk zijn. Dit kondigde schepen Annelies Storms vanavond aan na vragen in verband met de rolstoelgankelijkheid van culturele initiatieven in Gent. Deze zomer kloeg een rolstoelgebruiker nog aan dat de helft van de locaties van het festival ’80 days of summer’ niet toegankelijk was.

normal_Bord_gehandicapten_rolstoelDaarnaast voorziet de stad budget om de historische huizen beter toegankelijk te maken. Zo komt er bijvoorbeeld een bijkomende ingang aan de Sint Pietersabdij. De stad creëert ook de mogelijkheid om gebouwen virtueel te bezoeken. Zo bestaat sedert enige tijd al dit virtueel bezoek aan het stadhuis.

(Letterlijk) Vraag in verband met de toegankelijkheid van culturele initiatieven

Op 17 augustus ll. konden we via de media vernemen dat een rolstoelgebruiker klacht indiende tegen de stad Gent bij het Centrum voor Gelijke Kansen omwille van de slechte rolstoeltoegankelijkheid van een cultureel evenement en de gebrekkige informatie daaromtrent. Er werd aangekondigd het voorval te zullen onderzoeken.

  • Hoe evalueert het college het voorval waarvan sprake?
  • Hoe zal de stad de toegankelijkheid van de culturele initiatieven in de nabije toekomst verbeteren?
  • Kan de stad Gent garanderen dat bij dergelijke evenement in de toekomst minstens vermeld wordt welke locaties al dan niet rolstoeltoegankelijk zijn?
  • Overweegt de stad Gent aangepaste tarieven te hanteren wanneer een aanzienlijk deel van een evenement niet toegankelijk is?

(Letterlijk) Antwoord van Schepen Annelies Storms

Integrale toegankelijkheid is voor dit stadsbestuur erg belangrijk. Daarom hebben we ook een voltijdse toegankelijkheidsambtenaar aangesteld die alle stadsdiensten bij staat in het versterken en verbeteren van de integrale toegankelijkheid. Bij alle infrastructuurwerken is integrale toegankelijkheid ook steeds een aandachtspunt.

Dat neemt niet weg dat in onze historische binnenstad heel wat monumenten en gebouwen zijn waar de integrale toegankelijk vandaag nog niet verzekerd kan worden. Zeker bij oudere en beschermde gebouwen is dit ook geen sinecure.

In de meerjarenbegroting werd ook budget voorzien voor de aanpak van de integrale toegankelijkheid van de musea. Zo wordt er bijvoorbeeld binnenkort een bijkomende toegang voor rolstoelgebruikers gebouwd aan de St. Pietersabdij. Binnenin het gebouw is er een lift, maar tot op heden is het omslachtig om het gebouw met een rolstoel binnen te geraken. De eerste ramingen om een nieuwe toegang te bouwen, gaan uit van een kostprijs van 131.000 €. De projectfiche is hiertoe goedgekeurd. Een bestek kan dit najaar nog uitgeschreven worden, de gunning kan in het voorjaar gebeuren en de werken kunnen in het beste geval klaar zijn tegen de zomervakantie 2016.

In het Gravensteen is een toegankelijk infocentrum gepland, tijdens fase 5 van de restauratie. Maar de restauratie van het Gravensteen is een immens project dat jarenlang tijd en middelen vraagt, van zowel de Stad als Onroerend Erfgoed Vlaanderen. De noodzakelijke ingrepen vergen vaak jarenlange voorbereiding, enerzijds door de specifieke beschermende voorwaarden van de historische gebouwen, anderzijds door de kostprijs van dergelijke ingrepen in ons onroerend erfgoed. Fase 5 van de restauratie zal niet meer tijdens deze legislatuur worden opgestart.

In afwachting van het beter toegankelijk kunnen maken van bv. het Gravensteen of het Belfort maakt historische huizen ook werk van een ‘virtueel’ bezoek. Waarbij men via een interactieve applicatie kan rondkijken in het gebouw. Het stadhuis kan zo vandaag al virtueel bezocht worden.

Ook bij onze musea is er aandacht voor de fysieke toegankelijkheid en de toegankelijkheid voor personen met een visuele, auditieve of mentale beperking. Ik geef maar enkele voorbeelden: in het MSK, het SMAK, het MIAT en het STAM werden in het verleden al alle nodige ingrepen gedaan om de fysieke toegankelijkheid te garanderen. In het MSK zijn er ook permanent rolstoelen ter beschikking voor personen die moeilijker te been zijn en tijdelijk een rolstoel willen gebruiken. Bij het Designmuseum en het Huis van Alijn is de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers moeilijker. Maar wordt zoals u weet voor beide musea een masterplan voorbereid voor de infrastructuur waarin de rolstoeltoegankelijkheid in de toekomst wel gegarandeerd kan worden. De studieopdracht voor het Design Museum is momenteel lopende en wordt eind dit jaar afgerond.

Onze musea doen niet alleen inspanningen op vlak van fysieke toegankelijkheid. Ook voor mensen met een visuele, auditieve of mentale beperking zijn er afzonderlijke rondleidingen, worden audio- en videoguides voorzien, worden doventolken ingezet, en ga zo maar door.

Naar aanleiding van de klacht zijn heel wat verschillende zaken ondernomen, zowel door de directie van het STAM (waar de persoon een ticket kocht) en door Historische Huizen die het festival organiseerde. Er is verschillende malen contact geweest met de persoon die de klacht indiende en het ticket werd ook terug betaald.   De communicatie op de website werd ook onmiddellijk bijgestuurd. Er werd ook afgesproken met de toegankelijkheidsambtenaar dat zij een infosessie zal geven aan de museummedewerkers omtrent communicatie en dienstverlening aan personen met een beperking. Waar kunnen ze op letten, wat moeten ze proactief communiceren.

Het is duidelijk dat er in dit heel concrete geval in het STAM een fout is gemaakt en dat betreuren we ten zeerste, maar de betrokken medewerkers hebben zich hiervoor geëxcuseerd en we hebben dit met zijn allen aangegrepen als een kans om te leren en stappen voorwaarts te zetten.

Ik hoop dat jullie overtuigd zijn van het feit dat deze warme en solidaire stad integrale toegankelijk wel degelijk ernstig neemt. Er wordt aan gewerkt, maar we zijn er nog niet. Er is nog veel werk aan de winkel.

Ik heb wel aan de directies van de musea en historische huizen de opdracht gegeven om veel beter en transparanter te communiceren over de toegankelijkheid zowel op de website als aan de onthaalbalies. Sommige musea kunnen hierin als voorbeeld gelden, voor andere wordt een tandje bijgestoken. Daarnaast zullen we in het nieuwe retributiereglement voor historische huizen ook een reductietarief opnemen voor tentoonstellingen die niet volledig rolstoeltoegankelijk zijn. Dit gewijzigde reglement wordt volgende maand aan deze commissie voorgelegd en in de gemeenteraad van oktober.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.