Betere afspraken rond auto’s in het Citadelpark tijdens Zesdaagse

Foto: Citadelpark voor Kinderen
Foto: Citadelpark voor Kinderen

De stad Gent gaat in de aanloop naar de Zesdaagse 2015 betere afspraken maken met de organisatoren omtrent autoverkeer en sluikafval in het Citadelpark. Vorig jaar bleek immers dat er tijdens de opbouw en het verloop van de Zesdaagse nog regelmatig wagens en zelfs grote vrachtwagens door het park en langs de speeltuin reden.

Zie ook De Standaard en HLN.

(Letterlijk) Vraag in verband met impact Zesdaagse op het Citadelpark en de omwonenden

Het buurtcomité Citadelpark voor Kinderen formuleerde na afloop van de Zesdaagse 2014 enkele verbeterpunten omtrent de impact van het evenement op het park en de omgeving.

Dit vanuit twee zeer terechte bekommernissen: enerzijds de veiligheid van de gebruikers van het park en met name van de kinderen die er spelen, anderzijds de bescherming en het behoud van het park als groene long en als belangrijk erfgoed.

Verkeer doorheen het park

Op verschillende plaatsen werden paaltjes die doorgaand verkeer weren uit het park weggenomen zodat de hulpdiensten in noodgevallen het park zouden kunnen binnenrijden. Er werd echter vastgesteld dat er met regelmaat wagens en zelfs zware vrachtwagens door het park en langs de speeltuin reden.

Vuilnis

Tijdens de Zesdaagse blijft er helaas ook heel wat zwerfvuil en sluikafval achter in het park: gebroken glas, blikjes en voedselresten op de wandelwegen, in de grasperken en in de zandbak.

Hoe zal men met het oog op de komende editie de problemen van het doorgaand verkeer en het sluikafval trachten te vermijden?

(Letterlijk) Antwoord van schepen Resul Tapmaz

Voor de editie van 2014 werden duidelijke afspraken gemaakt met de organisator rond het toelaten van voertuigen in het park. De toegang via de Leopold-II-laan diende bewaakt te blijven (bemand door de organisatie) en de toegang kon enkel worden opengesteld voor veiligheidsdiensten en voor de doorgang van captatiewagens van de VRT. De captatiewagen kan niet anders dan de toegang toegang via de Leopold-II-laan te gebruiken want is te groot om ’t Kuipke op een andere manier te bereiken. De afspraken werden via een collegebeslissing bevestigd.

Helaas werd vastgesteld door het buurtcomité ‘Citadelpark voor Kinderen’ dat er tijdens (de opbouw van) de zesdaagse geregeld wel voertuigen door het park zijn gereden. Het gaat hier om voertuigen van bedrijven die in onderaanneming werken van de organisator, niet over voertuigen van de organisatie zelf.

De problematiek van voertuigen die door het park rijden kwam reeds uitgebreid aan bod in gesprekken met de organisator. Op het evaluatieoverleg op 30/01/2015 werd melding gemaakt van de klacht, die duidelijk maakt dat de afspraken met de Stad Gent niet te allen tijde werden gerespecteerd. Op een recent overleg (03/09/2015) werd de problematiek nogmaals aangehaald.

Uiteraard is het cruciaal dat gemaakte afspraken ook worden nagekomen. De organisatie is zich bewust van de gevoeligheden rond verkeer in het Citadelpark. Zij dragen evenwel ook aan dat het voor sommige voertuigen enkel mogelijk is om via de Leopold-II-laan ’t Kuipke te bereiken en dat er serieuze inspanningen worden gedaan om wagens uit het park te weren.

Een evenement organiseren voor 40.000 bezoekers op 6 dagen brengt een grote logistieke organisatie met zich mee. Om dit geheel zonder enige fout te laten verlopen is geen evidentie, maar daar streven we als Stad Gent samen met de organisator naar.

De impact van een dergelijk evenement op de buurt rond ‘t Kuipke is groot, we moeten dan ook alles doen wat mogelijk is om extra onnodige overlast te vermijden. Dat bestelwagens en personenwagens het Citadelpark binnenrijden via de Leopold II-laan is niet aanvaardbaar want te vermijden.

Binnenkort, 21/09/2015, staat een coördinatievergadering gepland met alle betrokken diensten en de organisator van de Zesdaagse. Hier zal de aanpak voor 2015 worden besproken in detail en in dialoog met de organisatie. Voor een sluitende aanpak is het belangrijk dat alle gemaakte afspraken ook nauwgezet worden gerespecteerd. We willen de organisator ook vragen om aan de buurt te willen communiceren welke voertuigen genoodzaakt zijn om via de Leopold II- laan het Citadelpark in te rijden, waarom en wanneer. Zo kan er mogelijks ook gewerkt worden aan een verhoging van het wederzijds begrip.

Ook de problematiek van rondslingerend afval werd reeds op het evaluatieoverleg eind januari 2015 besproken. De organisatie was hierdoor verbaasd, gezien zij aan de uitgang permanentie hebben om te controleren dat niemand met producten van in ’t Kuipke naar buiten gaat. Het is dus niet toegelaten om met drank of eten ’t Kuipke te verlaten.
Ter hoogte van de uitgang staan elk jaar vuilnisbakken opgesteld. De organisatie zegde reeds toe voor de editie 2015 te voorzien in extra vuilnisbakken ter hoogte van de uitgang en inzetten op het verbeteren van de signalisatie voor afval.

Op het overleg 21/09 zullen ook daaromtrent de nodige afspraken verder worden uitgewerkt.

Tot slot wil ik zeggen dat de organisator samen met de Stad Gent heel wat inspanningen doet de impact van de Zesdaagse op de buurt te vermijden. Dat is in ieders belang, zeker wanneer men een evenement met een duurzaam karakter wil uitbouwen. Langs de andere kant moeten we ook realistisch durven zijn en erkennen dat een evenement van 40.000 bezoekers niet kan worden georganiseerd zonder enige overlast. Ik vind dat we ons moeten focussen op de overlast die te vermijden valt, en daarin streven naar perfectie door het horen van de buurt en in overleg met de organisatie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.