Informatie en participatie voor elke Gentenaar

De Gentse gemeenteraad bekrachtigde gisteren de Beleidsnota Communicatie, Onthaal, Beleidsparticipatie en Stadsmarketing. De nota handelt over beleid waarvan de vruchten niet bepaald tastbaar zijn, maar toch is het belangrijk er voldoende lang bij stil te staan.

Schermafbeelding 2015-09-29 om 21.19.59

Het debat werd gedomineerd door gehakketak over één element uit de nota: de stad wil waar nodig ook voor communicatie zorgen in andere talen dan het Nederlands, zodat mensen die het Nederlands nog niet machtig zijn noodzakelijke informatie krijgen. Denk aan info over inschrijvingen op school, huisvuilophaling, lessen Nederlands… Koren op de molen van Vlaamse Belang en N-VA die zich hiertegen hevig verzetten en lieten uitschijnen dat het Gentse bestuur het niet belangrijk vindt dat nieuwkomers Nederlands leren.

Ik vind niet dat Gentenaars die nog geen Nederlands kennen hun plan maar moeten trekken. En dat om de eenvoudige reden dat het een gigantische drempel zou betekenen tot onze dienstverlening. Om maar één voorbeeld te geven: ook een ouder die nog onvoldoende Nederlands kent, moet zijn kind kunnen inschrijven op school, u weet wel, die plaats waar dat kind Nederlands zal leren spreken en schrijven. Ik erger me bovendien blauw aan het beeld dat de oppositie daarmee weer schetst als zou het gros van de nieuwe Gentenaars uit luierikken bestaan die pas Nederlands leren als je ze voldoende schoppen onder hun kont verkoopt. Maar goed, het beleidsplan dus.

Wat ik erg kan waarderen, is dat uit de nota een groot respect blijkt voor de Gentse burger. We willen de Gentenaren degelijk informeren, we willen vlot aanspreekbaar voor hen zijn. De Gentenaar moet zijn gedacht kunnen zeggen en mee de stad naar zijn ideaal kunnen boetseren. We werken aan een aantrekkelijke stad waarop we allen trots kunnen zijn.

Schermafbeelding 2015-09-29 om 21.19.45Ik stip een paar punten aan:

  • een grote uitdaging zal zijn om alle communicatie van de stad en haar vele diensten toegankelijk en begrijpelijk te maken. In onze stad moeten jong en oud, hoog- en laagopgeleid, oude en nieuwe Gentenaren mee zijn. Ik stelde zelf voor om overal een soort ‘Heerlijk helder’-toets toe te passen. De diensten antwoordden dat er momenteel een werkgroep bestaat die zich samen met het Huis van het Nederlands. Ik ben benieuwd naar de uitkomst.
  • ten tweede toch nog even het belang van Gentinfo onderlijnen. Het lijkt mij dat vrijwel iedereen Gentinfo beschouwt als een toonbeeld van toegankelijkheid, met steeds een correcte opvolging. Gentinfo toont zich bovendien zeer flexibel: kijk maar naar de coördinerende rol die zij onlangs nog opnamen bij het informeren van burgers die hun solidariteit met de vluchtelingen wilden betonen.
  • “De tijd waarin inspraak zich beperkte tot enkele buurtcomités en klassieke adviesraden ligt echter ver achter ons.” Het is een zin die ik citeer uit het beleidsplan. Sommige acties rond beleidsparticipatie werken verder op goede tradities: zo gaat het stadsbestuur in het tweede deel van deze legislatuur weer de boer op om in alle 25 Gentse wijken het gesprek aan te gaan met de bewoners (‘Wijk van de maand’).
  • Andere acties zijn duidelijk vernieuwend: de sp.a-fractie is in het bijzonder benieuwd naar de uitwerking van de zogenaamde ‘Burgerbegroting’, waarbij burgers projecten en benodigd budget voorstellen die de meest dringende uitdagingen van de wijk helpen uitvoeren. Ik ben ook tevreden dat de burgemeester tijdens de commissie heeft bevestigd dat hierbij ook kinderen en jongeren zullen worden betrokken.
  • Het Fonds voor Tijdelijke invullingen bestaat nu iets meer dan een jaar. De reacties die ik opvang zijn hoofdzakelijk positief, maar er zijn ook wel vragen naar bijsturing, bijvoorbeeld met betrekking tot de bekendmaking van plaatsen die tijdelijk ingevuld kunnen worden. Zeker indien het gaat over eigendommen van de stad is het belangrijk dat iedereen hierover goed en tijdig wordt geïnformeerd. Anders riskeer je dat enkel organisaties die administratief al sterk staan en ‚de weg kennen’ gebruik maken van dit aanbod. Burgemeester Daniel Termont liet weten dat er binnenkort een evaluatie van het Fonds volgt.
  • Gent is heel veel stad. In het verleden hebben we ons in stadsmarketing voornamelijk gepositioneerd op vlak van cultuur, kennis en innovatie – en als stad waar het aangenaam wonen is. Daar komen twee speerpunten bij: Gent is stad in transitie naar klimaatneutraliteit en Gent is dé stad waar het ook voor kinderen en jongeren heerlijk opgroeien is. Mij maakt het alvast trots dat Gent zich ook op deze domeinen als voortrekker presenteert.

Het volledige beleidsplan vind je hier.

(Afbeeldingen: uit het beleidsplan)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.