Weigering verkaveling Meibloemsite

Komende maandag staat de verkavelingsaanvraag voor de Meibloemsite op de agenda van de gemeenteraad. Zoals eerder al aangekondigd, vraagt het college aan de gemeenteraad om de aanvraag niet goed te keuren.

Foto: fcdebuurt.org
Foto: fcdebuurt.org

Belangrijk en opmerkelijk: in de argumentatie voor dit negatief advies wordt veel aandacht besteed aan de densiteit van de Brugse Poort. Het voorzien van zoveel woningen in een thans niet bewoond binnengebied, zo luidt het, is in deze bijzonder dicht bevolkte wijk niet wenselijk. Daarmee volgt het college een van de belangrijkste bezwaren van de buurtbewoners. 

(Letterlijk)

Het voorstel van wegenis wordt ongunstig beoordeeld om volgende redenen:

(1)    De aanvraag strekt ertoe om in het binnengebied tussen de Kastanjestraat, Meibloemstraat, Sparrestraat en Reinaertstraat een bijkomende weg aan te leggen. Op deze wijze wil men een bijkomende weg voorzien in een wijk met een reeds dicht en dens stratenpatroon. Dit is niet wenselijk. Het aanleggen van een bijkomende weg in een binnengebied heeft nadelige effecten op het gebied van verkeerintensiteit,  verkeersveiligheid, parkeerdruk,  geluid en luchtkwaliteit.

Deze nadelige effecten worden best vermeden en kunnen niet verantwoord worden door de vraag om in dit binnengebied voor het eerst woningen en een appartementsgebouw te bouwen.

(2)    De aangevraagde weg biedt ook onvoldoende waarborgen op het gebied van vlotte en veilige verkeersafwikkeling. De weg heeft enkel een aantakking voor autoverkeer langs de zijde van de Meibloemstraat. Langs de zijde van de Kastanjestraat is enkel een doorgang voor fietsers en voetgangers mogelijk. Dit betekent dat zowel het inkomende als het uitgaande auto- en vrachtverkeer de ingang langs de Meibloemstraat dient te gebruiken en dat verwacht wordt dat de voertuigen in het binnengebied zich keren op de parkeerplaatsen of op het keerpunt dat ingetekend is binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen . Er is evenwel geen zekerheid dat de zone voor gemeenschapsvoorzieningen op deze plaats volwaardig toegankelijk is voor verkeer, vermits het mogelijk is dat daar een gebouw opgetrokken wordt of een park- of spelvoorziening die het niet mogelijk maakt om daar met wagens en vrachtwagens te keren. Dit schept niet enkel een probleem voor verkeer met personenwagens, maar zeker voor vrachtwagens die nodig zijn voor leveringen, verhuisbewegingen en herstellingen.

(3)    De voorgestelde weg biedt bovendien niet de vereiste waarborgen op het gebied van brandveiligheid en doorgang van hulpdiensten. Voor een veilige bediening van een binnengebied waar 40 wooneenheden gepland worden (24 eensgezinswoningen en 16 appartementen) worden door de brandweer twee ontsluitingswegen verwacht. Bij één enkele ontsluitingsweg is het immers mogelijk dat een stilstaand voertuig de toegang tot het gebied verspert en zo de vlotte aan- en afvoer van hulpvoertuigen belemmert of onmogelijk maakt.  Een tweede ontsluitingsweg is in dit binnengebied niet aanwezig. Het keerpunt dat voorgesteld werd als compensatie biedt niet de nodige waarborgen aangezien het ingetekend werd in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en de integrale toegankelijkheid van deze zone – zoals reeds vermeld – niet gewaarborgd is. De zone kan immers gebruikt worden voor een gebouw, een park of een speeltuin.

Deze drie redenen vormen elk afzonderlijk en zeker samen beschouwd een voldoende reden om de weg in dit binnengebied niet toe te laten en de zaak van de wegen te weigeren.

 Bovendien wordt deze weg aangevraagd om in dit binnengebied een verkaveling voor 40 wooneenheden (24 eensgezinswoningen en 16 appartementen) mogelijk te maken. Het voorzien van zoveel woningen in een thans niet bewoond binnengebied is in deze bijzonder dicht bevolkte wijk niet wenselijk, zeker gelet op het feit dat het aantal inwoners in deze wijk ten opzichte van het jaar 2000 met 18 pct. is toegenomen en dat in deze wijk de streefcijfers inzake het aantal woningen voorzien in het ruimtelijk structuurplan reeds sterk overschreden worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.