Aparte nachtopvang voor dakloze gezinnen met kinderen

Het OCMW Gent gaat verder inzetten op het vermijden van dakloosheid bij gezinnen. Voor die gezinnen die toch nog in een acute situatie van dakloosheid terechtkomen, komt er een aparte, meer op de noden van gezinnen met kinderen afgestemde nachtopvang.

graffiti-1036875_1920

De Gentse winternachtopvang kende deze winter een gemiddelde bezetting van 85 op 105 bedden. Dit betekende dat slechts zelden mensen moesten geweigerd worden. Dit is een positieve evolutie. Het welslagen van enkele projecten om daklozen aan een woning te helpen speelt daarbij, aldus de OCMW-voorzitter, een belangrijke rol.

Nachtopvang blijft een tijdelijke noodzaak en kan nooit in de plaats komen van een structurele oplossing voor dak- en thuisloosheid. Daarom is de nachtopvang steeds gekoppeld aan een hulpverleningstraject en zijn de openingsuren van de nachtopvang (zowel bij de winteropvang als bij de nachtopvang tijdens de rest van het jaar) beperkt van 21u tot 9u.

Deze laatste beperking heeft vooral voor gezinnen met kinderen negatieve gevolgen. Kinderen moeten bij aankomst in de opvang nog eten en gewassen worden. Dat betekent dat ze pas laat naar bed kunnen. De uren voor de nachtopvang moeten soms uit noodzaak op straat doorgebracht worden. Andere hulpverlening die overdag beschikbaar is (zoals bijvoorbeeld inloophuizen) sluit immers vaak de deuren om 17u.

Een situatie van dakloosheid zal niet kindvriendelijk worden door de nachtopvang toegankelijker te maken. Dat kan alleen door de situatie van dakloosheid structureel op te lossen. Een beter toegankelijke nachtopvang kan er wel voor zorgen dat acute situaties waarin dakloze gezinnen met kinderen zich bevinden, een minder negatieve impact hebben.

Tijdens de Commissie Welzijn vroeg ik aan de schepen hoeveel minderjarigen de voorbije maanden gebruik maakten van de (winter-)nachtopvang en hoe vaak. Ik vroeg de schepen ook naar de plannen om de situatie voor gezinnen met kinderen te verbeteren. Bijvoorbeeld, door de nachtopvang vroeger toegankelijk te maken voor gezinnen met kinderen.

De schepen kondigde aan dat het OCMW in samenwerking met de verschillende partners (CAW, Huize Triest) in de eerste plaats verder werk maakt van structurele oplossingen om te vermijden dat gezinnen dakloos worden. Daarnaast zal men een aparte locatie creëren voor gezinnen met kinderen die zich toch in een acute situatie van dakloosheid bevinden. Dit moet ervoor zorgen dat deze gezinnen voor enkele nachten terecht kunnen in een nachtopvang die beter aansluit bij hun noden en waarin zij niet samen hoeven te verblijven met andere gebruikers van de nachtopvang die soms met complexe problematieken zoals verslaving kampen. Het volledige antwoord van Rudy Coddens vind je hieronder.

(Letterlijk) Antwoord van OCMW-voorzitter Rudy Coddens

Er was slechts een beperkt aantal kinderen in de winteropvang afgelopen winter, met name 19 individuele kinderen. Kinderen vormden circa 3% van de unieke gebruikers in de winterperiode. De partners geven ook aan dat er minder kinderen waren dan vorige jaren.

Het betrof hier 170 nachten waarop er kinderen onder de 12 jaar aanwezig waren in de winternachtopvang. Daarvan werden 122 nachten ingevuld door 2 broertjes. Gelukkig konden ze na januari door het Brugteam naar meer gepaste hulpverlening toegeleid worden en heeft het gezin nu een woning. Daarnaast overnachtten de meeste kinderen onder de 12 jaar slechts 1 nacht in de winteropvang, de anderen maximaal 8 nachten in de winternachtopvang. 2 kinderen van boven de 12 jaar verbleven 1 nacht in de winternachtopvang.

Gezinnen met kinderen kunnen het ganse jaar door, zomer en winter, gebruik maken van de nachtopvang. De stuurgroep nachtopvang beveelt aan om de openingsuren van de nachtopvang niet te wijzigen gezien men stelt dat nachtopvang geen goede omgeving is voor kinderen en geen structurele oplossing biedt. Zoals het raadslid De Bruycker zelf vaststelt, wordt er best ingezet op structurele oplossingen.

Binnen het OCMW zijn we bezig met het uitwerken van een voorstel voor extra faciliteiten en begeleiding voor dakloze gezinnen. Dit voorstel is nog in opmaak. Kernidee is dat er bij crisissituaties gekeken wordt naar kortdurende nachtopvang in een veilige context (buiten de reguliere nachtopvang) voor (maximaal) enkele nachten. Er wordt dan voor legaal verblijvende gezinnen sterker ingezet op begeleiding naar structurele oplossingen, onder meer door inzet van woonzoekers. Voor gezinnen zonder wettig verblijf bekijken we of opvang door Fedasil een optie is en ondersteunen we hierin. We onderzoeken verder het draagvlak voor dit idee en bekijken dan de verdere uitwerking. We schatten in dat dit nog niet voorhanden zal zijn komende winter, maar een langere doorlooptijd nodig heeft.

 

 

Een gedachte over “Aparte nachtopvang voor dakloze gezinnen met kinderen

  1. Beste Astrid,

    Vanuit Huize Triest zijn wij heel blij met de voorstellen. Nachtopvang is echt geen oplossing voor kinderen. Wij zijn blij dat onze stad en OCMW blijft werken aan meer structurele oplossingen, maar ook nadenkt aan een noodoplossing voor dankloze gezinnen met kinderen, los van de lokatie van de gewone nacht-en winteropvang!

    http://triesttabor.blogspot.be/2016/05/winteropvang-2015-2016-wordt.html

    Werner, namens het team van Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.