#grgent op Twitter en live streaming van de Gemeenteraad

Schermafbeelding 2016-06-21 om 09.46.32De Stad Gent gaat voortaan de hashtag #grgent officieel gebruiken om te communiceren over de activiteiten van de gemeenteraad. Dat zal gebeuren via de bestaande account @stadgent. De vaste hashtag laat ook toe om op andere website (vb. van de stad, maar ook pers) een twitterwall in te voegen. In een beleidsnota ‘sociale media’ van 2014 was sprake van een aparte twitteraccount voor de gemeenteraad, maar die komt er om redenen van neutraliteit en beperkt gebruik niet.

Er komt ook live audioverslaggeving van de gemeenteraden. Momenteel is het al mogelijk om de zittingen te herbeluisteren, maar in de toekomst zal dit dus rechtstreeks kunnen.

Antidiscriminatieplan

Twee beslissingen waar ik heel blij om ben, want ik heb ook in het verleden al aangedrongen op een betere online communicatie. Twee jaar geleden stelde ik al eens de vraag naar rechtstreekse video of audio verslaggeving, maar kreeg toen een negatief antwoord. Nu komt het er dus wel.

Hieronder het volledige antwoord van de burgemeester op mijn mondelinge vraag, die in de commissie Algemene zaken van gisterenavond behandeld werd.

(Letterlijk) Mondelinge vraag “Gemeenteraad op Twitter”

In de visienota Sociale media van oktober 2014 lazen we dat zou onderzocht worden of er nood is aan een apart Twitteraccount voor de gemeenteraad. Er wordt verwezen naar het voorbeeld van Hoorn: “Zo werd in Hoorn een @raadhoorn opgericht voor de gemeenteraad. Via Twitter brengt de Dienst Communicatie van Hoorn verslag van de raadsvergaderingen. Volgers kunnen online meediscussiëren. Via de @Raadhoorn kunnen pers en inwoners volgen wat er is beslist in de gemeenteraad. In Hoorn werkt dit account vrij goed, maar de gemeente is met 71.000 inwoners wel een heel pak kleiner dan Gent. Indien we een dergelijk account voor Gent zouden oprichten, dient dit toch vooraf grondig onderzocht te worden met de diensten van de Stadsecretaris. Een dergelijk account betekent immers extra werkbelasting. Politieke discussies worden dan ook via sociale media gevoerd. Dit is nu eveneens soms het geval. Voordeel van een apart gemeenteraadaccount is dat er dan een ‘neutraal en onpartijdig’- account bestaat die de beslissingen objectief weergeven. Een dergelijk account betekent ook een vernieuwende invulling van ‘openbaarheid van bestuur’.”

  • Heeft men intussen onderzocht of een Twitteraccount voor verslaggeving uit de Gemeenteraad wenselijk en mogelijk is?
  • Welke extra personeelsinzet is nodig om dit te beheren?
  • Of ziet u een andere mogelijkheid om op Twitter vanuit de Stad actief te communiceren over de Gentse Gemeenteraad? Bijvoorbeeld door de hashtag #grgent systematisch te hanteren?

(Letterlijk) Antwoord van de burgemeester Daniel Termont

Geacht raadslid

Ik heb inderdaad gevraagd aan de Dienst Communicatie om een gecoördineerd advies, na overleg met de Dienst Bestuursondersteuning.

Op basis van benchmarking. Men ging onder andere kijken naar de Nederlandse steden Hoorn, Utrecht, Amsterdam, Venlo en Den Haag. En een eerste toetsing van de haalbaarheid binnen de eigen stadswerking, adviseert de Dienst Communicatie negatief voor de opstart van een specifieke ‘Gemeenteraad Gent-account’ op Twitter. De dienst doet dat om verschillende redenen:

  • gezien de maandelijkse periodiciteit van de Gemeenteraad zal er met te weinig regelmaat content aangeboden worden zodat er niet voldoende volgers kunnen aangetrokken worden. Een account die, tussen aanhalingstekens, “niet leeft”, is immers niet aantrekkelijk genoeg;
  • nauwgezette, evenwichtige verslaggeving ter plaatse is niet haalbaar;
  • net zoals permanente interactie en ‘webcare’. Beide omwille van, eerst en vooral, personeelscapaciteit; en bovendien zou het een personeelslid of zelfs meerdere moeten zijn dat én over sociale media-vaardigheden beschikt, én ook nog eens juiste inschattingen kan maken over hoe neutraal bericht moet worden over gevoelige politieke thema’s.

De kans dat er discussies zullen volgen over de manier waarop bericht werd over heikele kwesties ‘onder politiekers’, is mijns inziens bijzonder groot. Persoonlijk vind ik dan ook dat de Stad Gent, als neutrale organisatie, op twitter niet in de plaats moet treden van én de raadsleden en partijen (voor de, zeg maar, “gekleurde berichtgeving”), én de pers die objectief bericht geeft.

Daar komt nog bovenop, dat momenteel de gunning met onderhandelingsprocedure voor een nieuw contract voor audioverslaggeving lopende is bij Digipolis. Dat zal ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden bieden. De bedoeling is om op korte termijn alvast live audioverslaggeving aan te bieden. Maar het is dus nog heel even wachten tot wij, in detail, zicht hebben op alle nieuwe functionaliteiten.

Wij hebben trouwens ook nogmaals gepolst naar de prijs voor videoverslaggeving: ik had dat gemeld als antwoord op een vraag van collega Siegfried Bracke, in maart vorig jaar. Toen al, bleek uit de informatie die wij dan beschikbaar hadden, dat de kostprijs voor live-videoverslaggeving bijzonder hoog zou oplopen, tot 250.000 euro en meer voor een periode van een jaar of vijf. Wij zullen zien wat de nieuwe info oplevert.

Hoe dan ook: collega De Bruycker, dat betekent uiteraard niét, dat wij helemaal niks gaan doen met uw vraag. Onze Dienst Communicatie deed een alternatief voorstel om tegemoet te komen aan uw vraag om de gemeenteraad en haar werking beter bekend te maken bij de burger:

  • wij gaan de officiële Stad Gent-twitteraccount gebruiken voor aankondiging van de agenda van de gemeenteraad, telkens met een link naar de raadpleegomgeving. Die account is dé account van de Stad en heeft een groeiend aantal volgers, je hoeft dus niet van nul te beginnen om een schare volgers op te bouwen;
  • wij gaan consequent de hashtag ‘#GRGent’ gebruiken – veel Gentse raadsleden en journalisten doen dat trouwens al.

Zo kunnen wij ook de conversaties monitoren (zodat Gentinfo voor webcare kan zorgen, zoals het nu al doet voor andere relevantie conversaties over Gentse aangelegenheden) en wordt op die manier op de website een ‘twitterwall’ een optie tijdens de gemeenteraad of commissies, om de debatten ook op die manier te kunnen volgen. De Dienst Communicatie is, samen met Digipolis, volop bezig om dergelijke interactieve functies in de webomgeving op te nemen;

  • en tot slot: de zittingen en het gebruik van de hashtag zullen ook meegegeven worden met de wekelijkse digitale stadnieuwsbrief en in het papieren stadsmagazine, en via andere relevante kanalen, zoals Linkedin en andere stadsaccounts als dat relevant is voor een specifiek thema op de agenda.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.