Leerlingen en ouders mogen zeg doen over schoolmaaltijden

 

Zoals we hier eerder al lieten weten: het contract voor de schoolmaaltijden in het Gentse Onderwijs wordt vernieuwd vanaf januari 2017. Er zullen strengere criteria gelden voor kwaliteit en duurzaamheid. Vanaf 2017 zal de stad ook leerlingen en hun ouders uitnodigen om mee de maaltijden te proeven tijdens zogenaamde ‘proefsessies’. Die zullen plaatsvinden op de scholen, tijdens de gewone maaltijden. Op basis van de feedback van leerlingen en ouders, stuurt de stad dan het schoolmenu bij.

schoolmaaltijd

 

(Letterlijk) Vraag over vertegenwoordiging leerlingen en ouders in smaakpanels 

We bespraken in deze commissie al meermaals de schoolmaaltijden. In de marge daarvan spraken we ook over de inbreng van leerlingen en ouders in de keuze van de maaltijden die op het menu komen. Momenteel werkt de stad met smaakpanels, maar daar maken leerlingen geen deel van uit.

 Het zou erg passend zijn in de visie van dit bestuur op kindvriendelijkheid en participatie van kinderen, mochten ook leerlingen vertegenwoordigd zijn in de smaakpanels. Zal u dit in de toekomst mogelijk maken? Vanaf wanneer denkt u dit te kunnen organiseren?

 Zullen ook ouders kunnen deelnemen aan de smaakpanels?

 Hoe gaan de smaakpanels momenteel te werk?

 

 

(Letterlijk) Antwoord van schepen Martine De Regge

Geachte mevrouw De Bruycker

Ik schets u graag eerst de stand van zaken van dossier rond de schoolmaaltijden.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot cateringdossier SLS/2015/030/2656 besliste het college op 8 april 2016, na advies van de juridische dienst, de beslissing tot gunning in dit dossier in te trekken en de opdracht stop te zetten. Het lopende cateringdossier werd reeds eerder verlengd tot 31 december 2016.

Er werd een nieuw bestek opgemaakt (SLS/2016/014/2901) dat op 23 mei 2016 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De gunningsbeslissing in het nieuwe dossier wordt in de loop van de komende weken aan het college voorgelegd.

  • Het zou erg passend zijn in de visie van dit bestuur op kindvriendelijkheid en participatie van kinderen, mochten ook leerlingen vertegenwoordigd zijn in de smaakpanels. Zal u dit in de toekomst mogelijk maken? Vanaf wanneer denkt u dit te kunnen organiseren?

In de huidige werking worden de maaltijden beoordeeld door het team HACCP die samen met afgevaardigden onderwijs en dienst kinderopvang maaltijden mee nuttigen met de kinderen in de refter. Kinderen en toezichters worden hierbij ook bevraagd en waar nodig wordt bijgestuurd.

In de toekomst zullen we doorheen de looptijd van de opdracht verschillende proefsessies organiseren waarbij rekening wordt gehouden met de input van ouders, kinderen en experten. In het nieuwe dossier zijn meer mogelijkheden om op basis van deze input menu’s bij te sturen en te optimaliseren. Samen met de voedingsdeskundigen en/of diëtisten van de leverancier, wordt ook verder werk gemaakt van evenwichtige menu’s.

De proefsessies zullen intern worden ingepland op een of meerdere scholen tijdens de gewone maaltijdmomenten zodat een correct beeld kan worden gegeven van een maaltijd. Na gunning van de opdracht zullen we deze nieuwe aanpak verder vorm geven.

  • Zullen ook ouders kunnen deelnemen aan de smaakpanels?

Ouders zullen kunnen deelnemen aan de eerder vermelde proefsessies.

  • Hoe gaan de smaakpanels momenteel te werk?

Het smaakpanel dat wordt ingericht bij de gunning bestaat om praktische redenen uit medewerkers van de dienst Service en Logistiek. Onder hen zijn er verschillende ouders met schoolgaande kinderen, zowel in het stadsnet als in de andere netten.

De leden van het smaakpanel proeven de verschillende stalen die door de leveranciers worden aangeleverd. Hierbij wordt de naam van de leverancier niet vermeld en wordt elk onderdeel van de maaltijd beoordeeld voor verschillende criteria. De resultaten van dit smaakpanel worden meegenomen bij gunning van de opdracht.

Zoals reeds vermeld gebeurt de beoordeling van de menu’s doorheen het jaar nu door team HACCP. Na gunning van het nieuwe dossier wordt gewerkt aan een systeem met proefsessies doorheen het jaar waarbij ouders, kinderen en experten worden betrokken.

Een gedachte over “Leerlingen en ouders mogen zeg doen over schoolmaaltijden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.