Plannen voor vernieuwd Citadelpark in eindfase

Er zijn al jaren plannen voor een herwaardering van het Citadelpark. De uitvoering van het zogenaamde masterplan werd niet ingepland voor deze legislatuur, maar verschillende kleinere aanpassingen werden wel aangekondigd. In een schriftelijke vraag aan schepen Rudy Coddens, bevoegd voor Groen, vroeg ik een stand van zaken. Daaruit blijkt dat de plannen voor het park in een eindfase zitten: tegen de zomer moeten het ontwerp en het landschapsbeheerplan er liggen. De invulling van het gebouw waar vandaag het dierenasiel is gevestigd, is nog niet gekend. De schepen neemt mijn suggestie om er een buurtgebonden ruimte te voorzien, mee in de overweging.

FullSizeRender[1]

(Letterlijk) Vraag naar een stand van zaken van de vernieuwing van het Citadelpark 

 1. Wat is de stand van zaken van het masterplan en het landschapsbeheersplan voor het Citadelpark? Is het mogelijk de (voorlopige) documenten als bijlage bij het antwoord te ontvangen?
 2. Wanneer kwam de klankbordgroep samen in 2016? Is het mogelijk de verslagen van de vergaderingen te ontvangen?
 3. U kondigde een pilootproject aan dat de heraanleg (incl. verlichting) omvat van de oostelijke hoofdroute tussen Kortrijksesteenweg en Kunstlaan. Is daarvoor al een concrete planning opgemaakt? Welke aanpassingen houdt dit in?
 4. Wanneer wordt de tijdelijke nooduitgang van het ICC (glazen paviljoen) gesloopt? Wat gebeurt er met de vrijgekomen ruimte?
 5. De verhuis van het dierenasiel is gepland voor 2018. Het masterplan voorziet een invulling door horeca. Ziet u mogelijkheden om in dit gebouw ook ruimte te voorzien die kan gebruikt worden door de buurt? Vb. een buurtzaal te gebruiken door verenigingen.
 6. Om het park veiliger te maken, was er sprake van het grondiger snoeien van laag groen. Wat gebeurde er op dit vlak? Zijn er andere maatregelen uitgevoerd of gepland om de veiligheid in het park te bevorderen?

(Letterlijk) Antwoord van schepen Rudy Coddens

 1. Het college van burgemeester en schepenen nam op 25 juli 2013 kennis van de afgewerkte studie Ontwerpgrammatica voor het vernieuwingsproject Citadelpark+. Deze studie zet de grote krijtlijnen uit waarbinnen de herwaardering van het Citadelpark kan plaatsvinden. Aan deze studie werd een vervolg gebreid met de opmaak van een landschapsbeheerplan voor het Citadelpark en het uitvoeren van een ontwerpopdracht voor de realisatie van de Circuitwalk fase I (opmaak voorontwerp, ontwerp en vergunningsaanvraagdossier voor het traject Astridlaan-Kunstlaan). De toetsing van de ontwerpgrammatica aan de realiteit zorgde voor nieuwe inzichten waardoor er vertraging kwam op de uitwerking. Vandaag zijn de nieuwe ontwerpprincipes duidelijk zodat het ontwerp en het landschapsbeheerplan tegen deze zomer gefinaliseerd kunnen worden. Het laatste tussentijds discussiedocument is toegevoegd als bijlage.
 1. De klankbordgroep kwam in 2016 samen op 7 juni. Zie bijlage voor het verslag.
 1. Zie punt 1. Er is nog geen concrete planning voor uitvoering. De aanpassingen zijn terug te vinden in het discussiedocument. In grote lijnen komt het neer op een renovatie met vervanging van de asfaltverharding door beton, vervanging van de boordstenen, leggen van nieuwe regenwaterafvoer, vernieuwen van de verlichting, toegankelijker maken van zitbanken en afvalkorven.
 1. Het paviljoen doet momenteel nog dienst als noodzakelijke evacuatieweg voor het ICC. Vooraleer deze afte breken dient een andere evacuatieweg gebouwd te worden om de exploitatie van het ICC niet in het gedrang te brengen. Dit maakt onderdeel uit van de transformatie van het ICC die momenteel uitgewerkt wordt. Een concrete timing kan nog niet vooropgesteld worden. Ook de invulling die in de plaats komt dient nog verder bekeken te worden.
 1. De invulling van het gebouw van het dierenasiel moet nog verder uitgewerkt worden. Op zich is de beschikbare ruimte beperkt en zullen er keuzes moeten gemaakt worden. De suggestie om er een buurtgebonden ruimte in te voorzien zullen we mee in overweging nemen.
 1. Het snoeien van de heestermassieven om meer licht en lucht in het park te brengen is iets dat stap voor stap gebeurt om een kaalslag te vermijden. Ieder jaar wordt een zone aangepakt en dit reeds sinds verschillende jaren. Volgende zones kwamen al aan bod: omgeving MSK, omgeving entree ICC, bovenzijde erekoer, beide rozentuinen, omgeving kiosk, Ambroise Verschaffeltdreef. Heel recent werd de omgeving van de Jules Bretondreef en het begin van de Norbert Rosseaudreef uitgedund. Deze aanpak zullen wij ook de komende jaren verderzetten.
Bijlagen:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.