Gent investeert om stad sneller toegankelijk te maken

De Stad Gent lanceert een plan met 32 nieuwe acties voor integrale toegankelijkheid. Op korte termijn zijn er enkele snelle ingrepen, zoals de groepsaankoop van een 300-tal hellende vlakken en een verplaatsbare toegankelijke bus- en tramhalte om de toegankelijkheid voor minder mobiele Gentenaars concreet te verbeteren, maar ook op (middel)lange termijn staan er initiatieven op de planning.

De Stad Gent stelt vandaag, op vrijdag 3 maart 2023, een tweede actieplan integrale toegankelijkheid voor, opnieuw uitgewerkt met advies van ervaringsdeskundigen en diverse adviesraden. Het plan voor de periode 2023 tot 2025 bevat 32 nieuwe acties.

Op korte termijn koopt de Stad Gent een 300-tal hellende vlakken om onder meer stadsgebouwen, handelspanden en schoolgebouwen betreedbaar te maken voor rolstoelgebruikers, al zeker op plekken waar ze de toegankelijkheid van het openbaar domein niet hinderen. De Stad koopt ook een toegankelijke tijdelijke halte om bus- of tramhaltes toegankelijk te maken bij omleidingen en een mobiele rolstoellift voor tijdelijke invullingen.

We willen vandaag het verschil maken in het dagelijks leven van mensen én tegelijk op lange termijn werken. Daarom investeren we met een groepsaankoop in hulpmiddelen op het terrein, zoals hellende vlakken en een mobiele rolstoellift. Tezelfdertijd gebruiken we hefbomen om toegankelijkheid hoger op de agenda te zetten bij alle Gentenaars en Gentse organisaties. Dit door voorwaarden op te nemen voor subsidies, vergunningen en erkenningen.

Eigen werking

Ook op middellange en lange termijn wordt gewerkt aan integrale toegankelijkheid. De komende twee jaar zal Gent investeren in uitgebreide screenings van een selectie van stadsgebouwen met een publieksfunctie. Deze toegankelijkheidsscreenings zal de Stad tegen betaling laten uitvoeren door Inter, het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid. Aan de hand van de resultaten worden gerichte verbeteringen uitgevoerd. De screenings zullen ook leren hoeveel budget er nodig is om meer structurele aanpassingen te doen.

De Stad zet ook nog meer in op toegankelijke communicatie. Zo gebruiken stadsdiensten voortaan taaliconen voor activiteiten. Zo’n icoon met vereiste taalkennis geeft anderstaligen de informatie om comfortabel deel te nemen en Nederlands te oefenen terwijl ze participeren. En het baliepersoneel krijgt een opleiding rond het inschakelen van taalhulpmiddelen zoals mobiele ringleiding, tolken of interculturele bemiddelaars.

Voorwaarde voor attesten, vergunningen of subsidies

De stad verhoogt op termijn het aandeel toegankelijke handelspanden door te onderzoeken of en hoe toegankelijkheid meer bindend kan worden opgenomen als voorwaarde in het horeca-attest, de omgevingsvergunning en het reglement voor verfraaiing van handelspanden. Op die manier bereikt de Stad startende horeca-uitbaters die plannen te (ver)bouwen, met of zonder omgevingsvergunning. Handelaars die al een zaak hebben, worden gemotiveerd via communicatie- en sensibiliseringsacties.

Ambitieuze bovenlokale regelgeving

Tot slot ijvert de Stad Gent voor een meer ambitieuze bovenlokale regelgeving, want de louter stedelijke regelgeving kan als hefboom niet alles aanpakken. Het stadsbestuur vraagt de Vlaamse overheid om, net zoals in Frankrijk is gebeurd, een decreet uit te vaardigen dat ervoor zorgt dat alle publieke gebouwen in tien jaar tijd toegankelijk zijn. Tezelfdertijd blijft de Stad Gent constructief meewerken met Vlaanderen én blijft de Stad lokale knelpunten aankaarten.

Denk aan mensen met een beperking als je je fiets stalt!

Ik stoor mij vaak aan fietsen die 2, 3, soms zelfs 4 rijen dik tegen huisgevels op het trottoir gestald staan. Vooral omdat ik dan denk: hoe frustrerend moet het zijn voor een rolstoelgebruiker, een blinde, en oudere met een rollator of een moeder met een kinderwagen, als die de straat op moet (als dat al kán) om door te kunnen?

Daarom besloot ik actie te ondernemen. Ik ben met een team op stap gegaan om aan alle fout gestalde fietsen een kaartje te hangen met de boodschap om in ’t vervolg genoeg plaats te laten. Want: hoe meer mensen beseffen dat ze rekening moeten houden met mensen met een beperking, hoe beter. Zo maken we allemaal samen van Gent een écht inclusieve stad, waar het voor iederéén fijn leven is.

In elk geval: alles over ‘Werken aan een toegankelijk Gent’ vind je hier

3 jaar in 3 minuten

Het is januari 2022, dus ik ben halfweg als schepen. Wat een voorrecht. What a ride. Voor we ‘de matras keren’, geef ik in dit filmpje een terugblik in 3 minuten op wat we, samen met honderden stadsmedewerkers, verenigingen en vrijwilligers, in 3 jaar hebben gedaan.

De tekstversie van de video vind je hieronder:

We hebben 82 hectaren bos bijgeplant, het meeste in heel Vlaanderen.

Er kwamen zo 137.000 bomen bij.

Met het Wijkbudget gaven we 2,4 miljoen euro in handen van de Gentenaars zelf, die er 56 projecten mee uit de grond stampten in 11 verschillende wijken.

En we hebben 20 parken totaal vernieuwd of nieuw aangelegd.

487 projecten om ontmoetingen en emancipatie te stimuleren kregen steun van ‘Samen Aan Zet’.

We gaven omstaandertrainingen aan 253 Gentenaars – ambtenaren, mensen uit het nachtleven, het onderwijs en het jeugdvoetbal – want IEDEREEN kan leren reageren tégen haatspraak en intimidatie.

De coronacrisis gingen we samen te lijf met 2.000 extra vrijwilligers bij Gent Helpt.

Onder de ‘klak’ van ‘Covitesse 6’ staken we samen met Gentse artiesten, de Gentenaars een hart onder de riem.

We beloofden om het basiswerk bij sociale verenigingen te versterken en deden dat ook: 27 organisaties kregen samen 800.000 euro extra structurele steun om het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaars te versterken.

We voerden praktijktesten uit op de Gentse arbeidsmarkt en lieten daarbij voor het eerst discriminatie op basis van transgender identiteit of kanker-ervaring in kaart brengen.

We zorgen voor speelplezier met 43 nieuwe speeltuinen – én voor het eerst in Gent: speeltuigen voor kinderen in een rolstoel.

We verdeelden 9.000 mondmaskers-met-venster voor doven.

We maken Gent stap voor stap toegankelijker en doen dat altijd samen met ervaringsdeskundigen: door hun hulp kreeg ons Lichtfestival het label ‘toegankelijk evenement’.

We hebben 28 tijdelijke invullingen opgestart, zoals de Meubelfabriek en Malem Street Art.

We trapten 8 grote projecten af die samen 780.000 euro kregen uit het gloednieuwe Sociaal Innovatiefonds.

Met het RUP Groen beschermden we in één klap 370 hectare – zo’n 560 voetbalvelden – aan park, bos of natuur.

We verdeelden 2.000 sets kleurpotloden in alle huidskleuren in Gentse lagere scholen.

We lieten Gentenaars 323 straattuintjes adopteren; en maakten onze straten groener en koeler met 1.964 geveltuinen en 50 groenslingers.

We startten een stadsdebat over het Caermersklooster.

Al het nieuwe publiek sanitair moet voortaan integraal toegankelijk en genderinclusief zijn – we openden alvast het eerste!

We voeren academisch onderzoek naar de professionaliteit van identiteitscontroles en bouwen zo aan meer vertrouwen tussen politie en burger.

We houden 11 repaircafés die de digitale kloof dichten, en al 1.200 toestellen herstelden en verdeelden.

We hebben meer dan 5.000 nieuwkomers helpen inburgeren in Gent, en stuurden 242 buddy-duo’s op pad.

We experimenteerden met twee gelote burgerpanels: in de Muide en in Drongen beslisten ZIJ over het wijkbudget voor hun wijk.

We hadden vorige zomer 21 leefstraten en 13 leefpleinen, meer dan ooit tevoren.

En… het beste moet nog komen! Op naar de volgende drie jaar!

Een hoopvol 2022

In 2022 maken we samen van Gent een stad waar je ongedwongen jezelf kan zijn. Schouder aan schouder, elke dag bouwen aan een warme samenleving waar iedereen VOORUIT kan in het leven. Feesten als het kan, strijden als het moet. Daar blijf ik voor gaan. Voor jou, voor jullie, voor ons.

We hebben heel wat plannen voor 2022:

  1. We breiden parken, bos en natuur uit, voor en met de Gentenaar (we (her)openen 9 parken in 2022!)
  2. We verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid (we organiseren gratis omstaandertrainingen om een vuist te maken tegen discriminatie, racisme, intimidatie en ongepast gedrag; en we herhalen de praktijktesten op de huisvestingsmarkt)
  3. We maken de stad beter toegankelijk voor mensen met een beperking (we vernieuwen de overeenkomst met MOBAR vzw over het aangepast rolstoel- en vrijwilligersvervoer)
  4. We versterken en verbinden sociale netwerken (we groeien door naar 40 leefstraten per jaar, samen met de buurt)
  5. We versterken de lokale participatie voor alle Gentenaars (heel wat Wijkbudgetprojecten starten op in co-creatie met de indieners, verspreid over 11 wijken)
  6. We pakken de maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan, samen met partnerorganisaties (we versterken onze inzet op leefbaarheid rond sociale hoogbouw in de wijken Watersportbaan, Nieuw Gent, Westveld en de Scandinaviëblokken aan de Afrikalaan)
  7. We versterken vrijwilligers en zetten in op samenwerking met een divers verenigingsleven (met het ‘Pioniersfonds’ versterken we opstartende initiatieven, in 2022 krijgen Burgerplicht, de Kookploeg en Genderspectrum ondersteuning)

… en zo hebben we nog een heleboel plannen. Het volledige overzicht vind je hier.

Zekerheid voor iedereen: met sterke kinderopvang, échte praktijktesten & meer aandacht voor een gezonde omgeving

Ik ben geboren in Gent en had het geluk in een warm nest op te groeien. Ik kreeg er waarden mee die ik koester: respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid. Politiek kreeg ik niet met de paplepel mee, maar was een weloverwogen keuze na enkele jaren werken rond thema’s als armoede, welzijn en kinderrechten. Ik ben socialist omdat wij streven naar een maatschappij gebaseerd op solidariteit en gelijkwaardigheid. Ik geloof niet dat een individu alleen verantwoordelijk is voor zijn lot, maar wel in sterke, herverdelende structuren die het beste in mensen naar boven halen. Dit is mijn engagement: ik zoek kritisch, maar positief en samen met zoveel mogelijk bondgenoten naar wat echt werkt om onze samenleving beter te maken. Voor iedereen.

Na 6 jaar Gentse gemeenteraad, ben ik sinds enkele maanden schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen. Ik vind het fantastisch om mee te werken aan een warme stad voor alle Gentenaars. Ik zal de komende 6 jaar alles geven voor een stad waarin iemands afkomst, gender, handicap… geen rol speelt in de kansen die men krijgt. Voor warme wijken, waaraan burgers zelf mee vorm kunnen geven en waar we elkaar in een groene, gezonde omgeving kunnen ontmoeten.

Maar om dat mogelijk te maken, moet ook de Vlaamse overheid mee. Daarom sta ik ook deze keer met volle overtuiging op de lijst. Van op de voorlaatste plaats steun ik onze topkandidaten voor het Vlaams Parlement. Sterke kandidaten als Conner, Freya, Kurt, Issam, Sven en eerste opvolger Emine wil ik in het Vlaams Parlement en nog liever: in de Vlaamse Regering! Daar kunnen zij mee zorgen voor een sociaal klimaatbeleid, betaalbare en betrouwbare zorg, een gelijkekansenbeleid met échte praktijktesten. Omdat we samen solidariteit en emancipatie in de praktijk kunnen brengen. Omdat we samen werk kunnen maken van een warme samenleving waarin er zekerheid is. Voor iedereen.

Astrid De Bruycker, Plaats 26 – Vlaams Parlement

Samen van de toekomst dromen

Gent maakt zich op voor een nieuw meerjarenplan. Op dit moment schrijven we de grote lijnen uit van het beleid van de komende zes jaar.

Wil je samen van de toekomst dromen, maar ook kritisch naar de bouwstenen van vandaag kijken? Kom dan langs op het open gespreksforum op 9 mei. We praten er over drie grote thema’s: Gent, de stad van de toekomst op het vlak van beleidsparticipatie, stad die keihard werkt aan gelijke kansen, stad met sterke, warme wijken.

We hebben het op dit gespreksforum vooral over de grote prioriteiten en de lange termijn. Het gespreksforum vormt één schakel in een breder participatietraject. We blijven in gesprek met partnerorganisaties, adviesraden en verenigingen van kwetsbare Gentenaars. In het najaar van 2019 volgen nog overlegmomenten over de ontwerpen van de beleidsnota’s. Je bijdrage is voor ons op elk moment in dit traject waardevol.

Samen kunnen we onze mooie stad nog beter, wijzer en warmer maken. Kom jij ook?

Afspraak 9 mei om 18 uur in De Stroom (Franklin Roosveltlaan 1, 9000 Gent).

Klik hier voor het programma en om je in te schrijven.

Samen onze stad beter, wijzer en warmer maken

Op vrijdag 3 mei 2019 heeft het Gentse stadsbestuur formeel zijn engagement uitgesproken voor een participatieve aanpak van de beleidsnota. Op basis van het bestuursakkoord komen er nieuwe beleidsnota’s om Gent beter, wijzer en warmer te maken. De ambitie is om participatie van in het begin van de beleidsperiode te verankeren en het voor elke Gentenaar mogelijk te maken om bij te dragen aan de plannen voor de stad. Daarbij is er specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. 

We willen de Gentenaars alle kansen geven om hun wijk, om onze stad mee vorm te geven. Het is belangrijk partners en burgers van bij het begin van de legislatuur te betrekken. We vermijden ‘stadhuistaal’ en voorzien duidelijke en verstaanbare plannen, een eerste noodzakelijke voorwaarde om de stem van kwetsbare Gentenaars te horen.

De opdracht stopt niet bij het verzamelen van ideeën. Er moet ook een terugkoppeling volgen waarom bepaalde zaken wel en andere niet worden verwerkt. In de loop van de bestuursperiode volgen nog inspraakmomenten. Halfweg de legislatuur wil het stadsbestuur samen met de Gentenaars evalueren hoe het loopt en bijsturen waar nodig.

Meer info over de engagementsverklaring vind je hier

Nieuwe ontmoetingsplek voor mensen met psychische problemen

In de wijk Nieuw Gent opende op woensdag 1 mei 2019 het aanloophuis Poco Loco. Het is een nieuwe ontmoetingsplek voor mensen met psychische problemen. Een plek waar men andere mensen leert kennen, in een ontspannen sfeer een babbel kan doen en waar men kan deelnemen aan verschillende activiteiten.

De Stad Gent en Woningent willen van Nieuw Gent via het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ opnieuw een levendige wijk maken waar het aangenaam wonen en leven is. Zo worden woontorens vervangen door nieuwe sociale woningen. Omdat het in dit stadsvernieuwingsproject niet enkel over stenen maar ook over mensen gaat, zet de Stad Gent in op de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Vanuit sociale regie (Dienst Welzijn en Gelijke kansen) werd dan ook beslist om een samenwerking met Poco Loco op poten te zetten. Poco Loco is een organisatie voor en door mensen die om een of andere reden hun weg niet altijd vinden. Iedereen is welkom om langs te komen, mee te koken of deel te nemen aan de activiteiten. Voor de wijk Nieuw Gent is mobiel werker Jan Dendas het aanspreekpunt, zowel voor bewoners als voor de organisaties actief in de wijk.

Met het aanloophuis in de Francisco Ferrerlaan heeft Stad Gent zeer goede ervaringen. Daarom investeert Stad Gent in een tweede aanloophuis in Nieuw Gent, waar psychische kwetsbaarheid een problematiek is die sterk speelt. Poco Loco vormt een pleisterplaats, en gaat creatief en op maat aan de slag met bezoekers. De werking wordt ook zeer goed ingebed in de buurt.

Burgerbudget moet burgerbegroting worden

Het is mijn ambitie om meer geld vrij te maken voor het burgerbudget, meer dan de 1.350.000 euro van de eerste editie. Maar ik wil ook dat er méér inwoners bij betrokken zijn.

In oktober 2017 maakte het stadsbestuur de 109 kandidaten bekend die een deel van de koek wilden van het Burgerbudget. 15.277 Gentenaars stemden daarna voor hun favoriete project en zorgden er zo voor dat er geld ging naar onder meer de ­Geveltuinbrigade, de Bostorie en de Montereykiosk in het Citadelpark.

In het bestuursakkoord staat dat het Burgerbudget terugkeert. Maar ik denk eraan om het te laten evolueren naar een Burgerbegroting. Dan kunnen buurten, wijken en deelgemeenten meer worden betrokken. Als we hen polsen naar hun noden, dan kunnen specifiek daarop voorstellen worden ingediend.

Nu was het te veel een wedstrijd die werd gewonnen door de mensen met het leukste idee en de actiefste achterban. Wij willen dat de inwoners mee vorm mee geven aan Gent.