Back in business

Dankzij dit mooie kereltje was ik enkele maanden thuis, maar met ingang van september 2015 ben ik helemaal terug in de Gemeenteraad!

Schermafbeelding 2015-05-07 om 16.53.51

De jeugd wil aan het werk

In Vlaanderen is 13% van de jongeren werkloos. Vooral jongeren die  de schoolbanken verlaten zonder echte kwalificaties hebben het moeilijk om een job te vinden. Gelukkig slaat de crisis bij ons niet zo hard toe als in Spanje of Griekenland, maar de toegenomen werkloosheid bij jongeren is uiterst zorgwekkend. Wij willen geen verloren generatie worden, zeggen de Oost-Vlaamse jongerenkandidaten van sp.a.

Foto: Stijn Mergan Foto: Stijn Mergan

Werk speelt een cruciale rol in  het opbouwen van een goed leven: het zorgt voor bestaanszekerheid, geeft mensen een gevoel van  eigenwaarde en biedt kansen om vooruit te gaan in het leven. Elke jongere heeft recht op vooruitgang door werkbaar werk. Wij gaan voor een kwaliteitsvolle job aan een eerlijk look. Geen Duitse toestanden, waar mensen aan een hongerloon werken en een steeds grotere klasse van werkende armen ontstaat. Geen mini-of flexi-jobs die op het einde van de maand er niet voor zorgen dat de rekeningen betaald kunnen worden…

View original post 262 woorden meer

Iedereen mee op school(-reis)

Waar je wieg staat, mag niet bepalen of je mee kan op school(-reis).

Elk kind, elke jongere moet zich ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Niet geremd door de plaats van zijn wieg, het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling of etnische achtergrond. De jeugd is de toekomst, zeggen de Oost-Vlaamse jongerenkandidaten van sp.a. Hoogtijd dus om de achterblijvers terug mee te krijgen.

Foto: Stijn Mergan Foto: Stijn Mergan

Investeren in onderwijs rendeert. Onderwijs kan een samenleving redden. Onderwijs vormt de leerlingen en studenten van vandaag om de problemen en uitdagingen van morgen en overmorgen adequaat aan te pakken. Ze brengt hen kennis, competenties en vaardigheden bij die hen hierbij helpen. Leren doe je bovendien niet alleen in de klas. Ook uitstappen en schoolreizen zijn waardevol voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De socio-economische thuissituatie en mogelijke financiële drempels mogen slaagkansen in het onderwijs niet bepalen. Afkomst mag geen rem zijn op je talent. We hebben elk talent nodig. Daarom gaat sp.a…

View original post 233 woorden meer

Ruimte voor de jeugd

Vandaag is het Buitenspeeldag. Voor het zevende jaar op rij worden kinderen en jongeren uit hun kot gelokt om straten en pleinen in te palmen voor sport en spel. Iedereen beseft dat de publieke ruimte schaarser geworden is, niet alleen in de grootstad maar ook in onze dorpen en gemeenten. De ruimte is opgevuld met gemeenschapsinfrastructuur, met stadswoningen of kavels, met pleinen… en af en toe met ruimtes voor jongeren. Te weinig, vinden de jonge Oost-Vlaamse sp.a kandidaten.

fotobuitenspelenvk14 Foto: Stijn Mergan

Kinderen en jongeren hebben recht op een eigen ruimte, letterlijk en figuurlijk. Jeugdbeleid is ruimte geven aan kinderen en jongeren, voor ontmoetingen, om zich uit te leven, maar ook om samen verantwoordelijkheid op te nemen. Een goed jeugdbeleid vertrekt van wat kinderen en jongeren wel kunnen en doen, niet van wat ze niet kunnen of verkeerd doen. Je mag proberen en mislukken. Een goed jeugdbeleid moet sommige kinderen ook…

View original post 261 woorden meer

25/5

Schermafbeelding 2014-02-20 om 22.21.24

Op 25 mei gooi ik me opnieuw in de kiesstrijd. Van op de tweede plaats van de opvolgerslijst voor het Vlaams Parlement, ga ik voor een Vlaanderen dat ongelijkheid bestrijdt en welzijn voorop plaatst.

Samen met alle medekandidaten, militanten en sympathisanten wil ik zoveel mogelijk mensen overtuigen dat een meer gelijke samenleving een betere samenleving is.

En avant la musique!

Waarom is sp.a belangrijk voor jou?

Ik mocht het uitleggen op de nieuwjaarsreceptie.

Salome

Salome

Op maandag 9 september zag de kleine Salome het levenslicht. Mama, papa en grote broer zijn in de wolken!

Om me de eerste maanden volledig over onze dochter te kunnen ontfermen, laat ik me tot en met december 2013 vervangen als gemeenteraadslid. Begin 2014 sta ik opnieuw paraat!

Naar de gemeenteraad!

Ik had het goede nieuws al enkele weken geleden mogen vernemen, maar vrijdag viel de officiële uitnodiging in de bus: ik mag de eed afleggen als Gents gemeenteraadslid.

Photo1-1

Collega Evita Willaert (verkozen voor Groen) is aangeduid als fractieleider en plaatsvervangend voorzitter in de OCMW-raad. Daardoor komt haar zitje in de gemeenteraad vrij voor de eerste opvolger.

Met evenveel enthousiasme en met dezelfde inhoudelijke prioriteiten als tijdens de campagne zal ik vanaf morgen de sprong in het onbekende wagen. Ik wil het als gemeenteraadslid vooral opnemen voor kinderen, jongeren en kwetsbare Gentenaren. Dat zal ik niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in vier commissies doen: Algemene zaken (met onder andere politie en veiligheid), Onderwijs (met ook jeugd en kinderopvang), Welzijn (met gelijke kansen, werk, armoedebestrijding…) en Openbare Werken en Mobiliteit (met onder meer wonen, stadsontwikkeling en groen).

IMG_0847Morgen zweer ik ‘de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.’ Dat wil ik onder meer invullen door de honderden vragen en suggesties die ik tijdens de campagne kreeg, als nuttige bagage naar het stadhuis mee te nemen. Voor de komende zes jaar geldt het zelfde: weet mij maar te vinden met uw suggesties voor een sociaal, rechtvaardig en groen Gent. Een stad met als vertrekpunt dat iedereen erbij hoort.