FRANK VANDENBROUCKE OVER MONDZORGPROJECT IN NIEUW GENT: ‘STRAF VOORBEELD VOOR HELE LAND!’

Frank Vandenbroucke, onze federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft op woensdagochtend 11 januari 2023 een bezoek gebracht aan het gloednieuwe mondzorgcentrum in de Zwijnaardsesteenweg in Nieuw Gent. Sinds de opening in juli heeft het centrum al 240 patiënten geholpen. Bovendien loopt er momenteel (nog tot juni) een proefproject dat financiële drempels voor de patiënten wegneemt.

Frank was in de wolken over de werking. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe we op een toegankelijke manier tandzorg kunnen organiseren voor mensen voor wie dat allesbehalve evident is. Dit straffe voorbeeld verdient navolging in de rest van het land. Daarom heb ik al beslist om één miljoen euro vrij te maken voor de integratie van zogenaamde ‘mondhygiënisten’ in de eerstelijnszorg, met als eerste concrete stap een aantal pilootprojecten in onder meer wijkgezondheidscentra.”

‘Goede nabije zorg’

Rudy Coddens, onze schepen van Gezondheid, ontving Frank en gaf een extra woordje uitleg. “Het tandartsbezoek ligt opmerkelijk lager bij mensen in armoede, jongeren en ouderen. Sommige patiënten hebben al jaren geen tandarts meer gezien omwille van financiële zorgen. Met dit nieuw mondzorgcentrum in een kwetsbare wijk nemen we financiële drempels weg en zorgen we voor goede nabije zorg dicht bij de mensen. Zo verkleinen we op lokaal niveau de gezondheidskloof.”

Het mondzorgcentrum is dus geen gewone tandartspraktijk. Er is een mondhygiënist van de Stad Gent aan de slag waar buurtbewoners bij terecht kunnen voor een laagdrempelige controle of verzorging. Ze trekt ook geregeld zelf de wijk in om bewoners te sensibiliseren en drempels weg te nemen. Ook in Ledeberg is er zo’n mondhygiënist aan de slag.

Met dank aan Sociaal Innovatiefonds

De oprichting van het mondzorgcentrum in Nieuw Gent is een initiatief van het wijkgezondheidscentrum. De Stad Gent investeert 65.550 euro in het project via het Sociaal Innovatiefonds dat opgericht werd door mij, als schepen van Welzijn en Gelijke Kansen. Met dat fonds maken we het pionierswerk van het mondzorgcentrum in Nieuw Gent mogelijk. We nemen hoge kosten voor preventieve mondzorg weg en slaan bruggen tussen de buurt en het medisch aanbod. Samen met de Arteveldehogeschool en de Universiteit Gent onderzoeken we bovendien hoe dit project de gezondheid van de bewoners en de wijk versterkt.

Alle info & afspraken maken op de website van Mondzorgcentrum Nieuw Gent

Iedereen anders, allemaal jarig

Ik geef een verjaardagsfeest, want…
ik doe *10 jaar aan politiek!

Het was een dolle rit en bovenal een voorrecht.
Ik wil terugblikken op de voorbije 10 jaar
en vooruitkijken naar de volgende10.
En vooral: samen feesten! Vier je mee? 💃

19:30 uur: deuren open
20:00 uur: taart, toeters en andere toestanden
22:00 uur: dansen

Charlatan, Vlasmarkt 6, 9000 Gent
DJ Sweppes + special guest KingConnah 🐰
Dresscode: iedereen anders, allemaal jarig 🥳

OMSTAANDERTRAINING TIJDENS WK VOETBAL: MENSENRECHTEN IN CENTRUM VAN BELANGSTELLING

Op 11 december 2022, een dag na de ‘Dag van de mensenrechten’, organiseerde de VRT in Gent tal van activiteiten om de schaduwzijde van het WK Voetbal in Qatar te belichten. Een uitgebreid programma met onder andere debatten geleid door journalist Riadh Bahri in de Aula van de Universiteit Gent, en workshops in het Wintercircus over sport en politiek, de rechten van arbeidsmigranten en omgaan met diversiteit.

Eén van die workshops was een omstaandertraining om te leren reageren op discriminerend of ander ongewenst gedrag op en rond het sportveld. Ik als schepen van Gelijke Kansen, mocht die inleiden.

We hadden vooraf aan de VRT gezegd: ‘Welkom in Gent, maar het moet ook gaan over wat er allemaal mís is aan dit WK’. Zodat het een hefboom zou zijn om mensenrechten in het centrum van de belangstelling stellen. Want: corruptie bij de toekenning, dure stadions met airco, gebouwd door nieuwe slaven (er stierven 6.500 mensen tijdens de opbouw), nauwelijks aandacht voor mensenrechten, gelijke kansen en inclusie… Het is een lelijk lijstje. Dat WK had er eigenlijk nooit mogen komen.

Met hoe meer, hoe beter!

Eind 2021 startte de Stad Gent, in samenwerking met vzw IN-Gent (het lokale agentschap voor het Vlaamse inburgeringsbeleid) met gratis omstaandertrainingen – eerst voor horecapersoneel, politiemensen, ambtenaren en verschillende verenigingen, daarna voor individuele Gentenaars. Dat blijkt zeer succesvol pionierswerk. We zitten al boven de 1.500 deelnemers. Ondertussen zijn er ook al bezig in de Gentse voetbalclubs (samen met de KAA Gent Foundation) en is de voorzitter van de Voetbalbond al komen kijken om ze ook elders te doen. Een uitstekende zaak: met hoe méér we zijn, hoe beter. Maar meteen gevat reageren is niet altijd evident. Dat vergt moed, maar je kan het wel léren.

Vooruit & PS: altijd rekening houden met mensenrechten

De federale overheid heeft ondertussen een resolutie van Vooruit en de PS goedgekeurd om internationale sportbonden (zoals wereldvoetbalbond FIFA en het Internationaal Olympisch Comité) op te roepen om rekening te houden met mensenrechten telkens als ze een groot kampioenschap moeten toekennen aan een stad of land. En om ook zélf, in ons land, met onze eigen sportfederaties telkens goed uit te vlooien of wel alle voorwaarden vervuld zijn om deel te nemen. Onze deelname aan het WK had die test ongetwijfeld niét doorstaan… Laten we hopen dat de FIFA ondertussen alvast haar les heeft geleerd.

VOEM Emancipatieprijzen: Eenvoudige mensen die superkracht vormen

Zaterdagavond 10 december 2022 mocht ik de (vier) ‘Emancipatieprijzen’ van vzw VOEM uitreiken. VOEM is opgericht in 1996 als ‘een inclusieve, sociaal-culturele organisatie die mensen en organisaties grenzeloos verbindt via kunst, cultuur en sociaal engagement’.

Wat een eer om de prijzen te mogen uitreiken. De Stad Gent en VOEM delen dezelfde overtuiging: die van de kracht van ‘emancipatie en participatie via interculturele ontmoeting’. Voor heel veel mensen en verenigingen is een nominatie een belangrijke erkenning van hun werk, een boost om vooral dóór te gaan. Tot ons ultieme doel is bereikt: een samenleving waarin mensen gelijk zijn in al hun verschillen, een samenleving in harmonie. Ik ben niet naïef natuurlijk: we zullen nog hard moeten werken tot het zo ver is. Hard samenwerken, vooral. Dat gaan we ook doén. Heel veel mensen samen die, schouder aan schouder, onze samenleving schragen. Die de verschillen overstijgen. Die medemensen respecteren, en zoeken naar wat ons bindt, ongeacht afkomst, geaardheid, religieuze overtuiging, enzovoort. Die hun stem laten horen in het maatschappelijke debat, fors en kritisch, maar altijd constructief.

Zelfs in de donkerste tijden hebben we het recht een lichtpuntje te verwachten, en dat zo’n lichtpuntje niet afkomstig is van theorieën of begrippen, maar van het flikkerende en vaak zwakke licht dat sommige mannen of vrouwen, door hun leven en werk, in wat voor omstandigheden dan ook, zullen aansteken, en over de periode laten schijnen die hun op aarde gegeven is.

In de donkerste tijden staan de échte helden op, en dat zijn niét Superman en Wonder Woman. Het zijn eenvoudige mensen van vlees en bloed, die de rangen sluiten en samen een superkracht vormen.

And the winners are…

Categorie ‘Cultuur’: Haider Al Timimi, die zich inzet voor jongeren en kunstenaars die om allerlei redenen moeilijk de weg naar het podium vinden, in organisaties zoals Union Suspecte en Jong Gewei. Mentor, rolmodel, sterke schouder.

Categorie ‘Educatie’: Nina Skates, begonnen om meisjes aan het skaten te krijgen en om van skateparken plekken te maken die ook voor meisjes safe spaces zijn. Ondertussen ook actief met andere jongeren die moeilijk toegang vinden tot skaten, zoals vluchtelingen of jongeren met autisme.

Categorie ‘Gemeenschapsvorming’: Diversplus, een sociaal-culturele vereniging uit Aalst, die via ontmoeting en educatie de dialoog tussen mensen op gang wil brengen. Met een vrouwenwerking en een jongerenwerking; met vormingen voor professionals, over diversiteit en verbinding aan professionals; en met speciale aandacht voor burgerparticipatie.

Categorie ‘Maatschappelijke beweging’: vzw Match, een organisatie uit Brussel die opkomt voor vrouwen, non-binaire personen, mensen met een beperking en mensen van kleur die behoren tot de LGBTQIA+ gemeenschap. Laagdrempelig en inclusief. Veilige ontmoetingsplekken maken voor de meest kwetsbare mensen in de gemeenschap.

Meer info op www.voem.be

PROJECT UIT BRUGSE POORT HELPT GEZINNEN MET VOCHTPROBLEMEN IN HUIS

Als schepen van Participatie, heb ik op woensdag 30 november 2022 een bijzonder project voorgesteld aan de pers: ‘Brugse Poort Vochtvrij’.

Veel woningen in de wijk kampen met vochtproblemen maar in veel gevallen zijn die vrij eenvoudig op te lossen. Daarom lanceerden buurthuis Trafiek vzw en Domus Mundi vzw begin 2022 het project. Ze deden dat met steun van ons project Wijkbudget. Dat doet mij veel plezier. Buurtbewoners zijn expert en ervaringsdeskundigen, zij weten als geen ander wat er nodig is in hun wijk. Sinds mei van dit jaar hebben al 100 gezinnen, huurders en eigenaars uit de Brugse Poort aangeklopt bij de organisatie.

Wie dat wil kan zich online aanmelden waarna een expert langskomt om het vochtprobleem te analyseren en een advies op maat op te maken. Om alles vlot te laten verlopen hebben we een groepsaankoop georganiseerd waarbij verschillende firma’s werden uitgekozen. Bewoners krijgen via het platform een gratis en vrijblijvende offerte. Dankzij de groepsaankoop worden ze administratief ontlast en is de oplossing bovendien goedkoper. Door een samenwerking met De Energiecentrale kan bij een eerste bezoek al een uitgebreid renovatieadvies op maat worden opgemaakt voor de volledige woning.

Alle info en aanmelden op www.brugsepoortvochtvrij.be

Al meer dan 70 ‘warme winterplekken’ in Gent!

Omdat de energiefactuur van veel mensen tegenwoordig onvoorstelbaar hoog oploopt, namen collega schepen Rudy Coddens (Armoedebestrijding) en ik een opvallend initiatief: al 70 buurtcentra, lokale dienstencentra, sociale restaurants en open huizen stellen tot eind februari 2023 hun ontmoetingsruimtes open als ‘warme winterplekken’ voor iedereen die zich wil opwarmen.

Gent is een warme stad en moet dat ook blíjven, zeker nu. Met dit aanbod willen we Gentenaars de weg tonen naar een warme ontmoetingsplek in hun buurt. Of het nu is om te telewerken, gezellig bij te praten of om gewoon de handen op te warmen, iedereen is welkom. Dit is een eerste stap die we zelf zetten. We roepen ook andere organisaties op om samen met ons zo veel mogelijk warme plekken te voorzien. Hoe meer hoe beter!

De meeste openingsuren blijven dezelfde, maar veel locaties blijven langer open. Zo is buurtcentrum Macharius op vrijdagavond uitzonderlijk tot 19.30 uur open, is buurtcentrum Dampoort open op zondag, en verwelkomt buurtcentrum Muide ook Gentenaars in de week voor oudejaar.

Dat is vooral mogelijk dankzij de samenwerking met talrijke vrijwilligers en partners in de buurten, waarvoor onze dank! Op elke warme winterplek is er sanitair, op de meeste plaatsen is er wifi. Op sommige locaties kan je genieten van een kop koffie of kom soep, gratis of voor een prijsje.

Organisaties die een warme winterplek willen inrichten mogen mailen naar warmewinterplekken@stad.gent

Alle locaties vind je op stad.gent/warmewinterplekken

10.000 BLOEMEN IN WOLTERSLAAN

Op vrijdag 11 november 2022 hielp ik de eerste van 10.000 krokussen en narcissen planten in de Wolterslaan.

De bewoners hadden de steun gevraagd van onze Groendienst. Ik heb met veel plezier toegezegd om 10.000 bloembollen te schenken en die samen te planten. Een initiatief zoals dit is zeer belangrijk voor de samenhorigheid tussen de buren, om elkaar beter te leren kennen. Maar ook meer groen in straat en stad is natuurlijk superbelangrijk. Tijdens de moeilijke coronamaanden hebben een pak méér mensen ingezien het belangrijk is om gras en bloemen en struiken en bomen in de buurt te hebben – groene plekken om elkaar in te ontmoeten, of om gewoon van te genieten op jezelf.

Prachtige bloemen voor de deur

Het stadsbestuur had evenwel corona niet nodig om dat te beseffen. “Wij investeren al van vóór maart 2020 heel veel in extra groen. In de grote ‘stadsbossen’ (zoals de Gentbrugse Meersen en de Vinderhoutse bossen), in grote wijkparken in de hele stad, in steeds meer bomen. ’t Is goed om zo’n schoon groen op wandelafstand te hebben, maar ’t is natuurlijk nóg beter als je prachtige bloemen en struiken gewoon voor de deur hebt, ook op plekken waar dat op het eerste gezicht niet zo evident is. In dichtbebouwde wijken zoals hiér, bijvoorbeeld. Dan kunnen dingen zoals groenslingers, straatgeveltuintjes en plantvakken met bomen wonderen doen.”

De Groendienst zal ook zélf nog heesters planten op de kop van de Wolterslaan en de Jan Delvinlaan.

Vanaf 3 april 2023 gaat het nieuwe wijkcirculatieplan in voege. Er heerst nog bezorgdheid in de Wolterlaan over wat dat gaat geven. In maart volgend jaar krijgt elke bewoner een infofolder. Er zullen stewards zijn bij de start, zodat meteen kan ingegrepen worden als het nodig is. En er komt sowieso een evaluatierapport tegen eind 2023, mét inbreng door de bewoners.

JONGE NIEUWKOMERS AAN LEUKE HOBBY HELPEN

Het is wijd en zijd bekend dat ik al eens graag ‘een beentje uitsla’ op de dansvloer. Op dinsdagochtend 18 oktober 2022 mocht ik nog eens mijn beste moves bovenhalen tijdens… een workshop Capoeira op Planeet Gent in De Centrale. Excuseer?

Capoeira is een Braziliaanse vecht-dans, daar had ik al wat ervaring mee. Belangrijker: ‘Planeet Gent’ is een dag waarop Gentse organisaties anderstalige nieuwkomers uit het secundair onderwijs die recent in Gent aankwamen, laten kennismaken met hun aanbod tijdens een dag vol actieve workshops”, legt Astrid uit. Meer dan 14 organisaties nemen deel, zoals vzw JONG, Groep Intro, Habbekrats, Graffitti vzw en Mediaraven. T shirts pimpen, stickers maken, breakdance, muurklimmen, capoeira, basketball, muziek, open lab digitale skills… Er is voor elk wat wils.

Planeet Gent werd voor het eerst georganiseerd in 2003, door vzw IN-Gent (het Gentse inburgeringsagentschap waarvan Astrid voorzitter is) en de Jeugddienst.

Gent is ook stad van toekomst!

Het is onze taak om mensen dichter bij mekaar te brengen, onder ons motto ‘Iedereen anders, allemaal Gent’. Een fijne hobby hebben, dat helpt om nieuwe vrienden te maken en tegelijk op een ontspannen manier (buiten school) Nederlands verder te oefenen. Als anderstalige nieuwkomer is het niet evident om de weg te vinden binnen het ruime vrijetijdsaanbod. Op deze manier helpen we een handje. Gent is stad van aankomst maar moet evenzeer stad van toekomst zijn!

Normaal duurt Planeet Gent één dag, dit jaar waren het er twee (dinsdag 18 en donderdag 20 oktober). Zodat geven we alle jongeren de kans om deel te nemen. We verwachten er 530, da’s bijna twee keer zoveel als het gemiddelde van de vorige edities (300), voornamelijk door de Oekraïnecrisis. De jongeren komen uit vijf scholen: het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, de Toren van Babel, Tectura, Richtpunt en het VISO.

IK BELOONDE de 1.500STE DEELNEMER AAN OMSTAANDERTRAININGEN

Als schepen van Gelijke Kansen, mocht ik vandaag 13 oktober 2022, de 1.500ste deelnemer aan de gratis omstaandertrainingen van de Stad Gent belonen met een mand Gentse lekkernijen. De deelnemer zat in de groep personeelsleden van kunstschool KASK, die training kreeg van Marijke van vzw IN-Gent. Bovendien wil nu ook de Vlaamse overheid volgend jaar 5.000 Vlamingen opleiden naar Gents voorbeeld, met de Stad Gent als ‘mentor’ van andere steden en gemeenten.

We zijn de eerste stad die inzet op gratis trainingen in zo veel mogelijk sectoren, als onderdeel van ons ‘Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme’. Het is zeer succesvol pionierswerk. In anderhalf uur kan iedereen leren hoe gepast te reageren op racisme, discriminatie, intimidatie en haatspraak. Want te vaak ligt de nadruk op wat het slachtoffer kan en zelfs ‘moet’ doen. Terwijl er ook heel veel mensen getuige zijn van ongepast gedrag. Ook die kunnen een belangrijke rol spelen.

Ondertussen hebben meer dan 500 personeelsleden van de Stad Gent, gemeenteraadsleden, zo’n 260-tal externen (Gentse vzw’s, horecapersoneel, eventorganisatoren, ziekenhuispersoneel, …), meer dan 280 middelbareschoolleerlingen en zo’n 430 individuele Gentenaars een training gevolgd.

De afgelopen twee jaren heeft de Stad Gent 31.696 euro geïnvesteerd in de omstaandertrainingen. Vanaf 2022 komt daar een jaarlijkse subsidie van 20.000 euro aan IN-Gent bij. De Stad heeft ook al vijf eigen medewerkers als trainer opgeleid. Sinds deze week is ook de samenwerking met studenten Sociologie van de Universiteit Gent gestart, om het resultaat van de trainingen te meten.

Al 17 steden en gemeenten volgen Gents voorbeeld

Ondertussen heeft ook Vlaanderen omstaandertrainingen opgenomen in zijn ‘Plan Samenleven’. Volgend jaar zullen zo’n 5.000 mensen getraind worden in 17 steden en gemeenten die het Gentse voorbeeld volgen.

De Stad Gent wordt ‘mentor’ van al die gemeenten. Dat wil zeggen dat we advies gaan geven, coachen en inspireren. Een bijzonder mooie waardering voor onze pioniersrol. We worden al vaker gecontacteerd door andere lokale besturen, bedrijven en organisaties met vragen om omstaandertrainingen. Door hen op weg te helpen, zetten we stappen naar een gelijke samenleving waar iedereen zich overal op z’n gemak voelt.

Inschrijven voor een omstaandertraining kan nog altijd op www.stad.gent/omstaandertraining