MEER SOLIDARITEIT, MEER BEGRIP

Van 12 tot en met 18 december 2022 is het opnieuw ‘De Armste Week’ in Gent, een initiatief van het Gents Kunstenoverleg, Refu Interim, Cirq, het Gents Solidariteitsfonds en Burgerplicht Gent in samenwerking met tal van culturele organisaties, horecazaken, buurtwerkers van Stad Gent, KRAS Gent, AVS… om geld in te zamelen voor armoedeorganisaties. Met dat geld kopen ze voedsel, medicatie, kledij, schoolbenodigdheden…; waar mogelijk wordt steun verleend bij het betalen van huur of EGW – kosten.

Rudy Coddens (Armoedebestrijding) en ikzelf waren gevraagd om ‘een woordje te plaçeren’ namens de Stad Gent, tijdens de persvoorstelling op zaterdag 3 december aan De Krook.

Stad Gent ís er voor jullie!

We moeten alle mensen en organisaties achter De Armste Week in de eerste plaats uiteraard bedanken. Meer aandacht voor armoede, meer begrip bij mensen die niét in armoede moeten leven: da’s goed. Want er zijn alsmaar meer mensen die het moeilijk krijgen. Mijn boodschap aan die mensen is: laat het niet te ver komen. Informeer je tijdig, zoek tijdig hulp. Wij zijn er voor jullie. Wij blijven als Stad – ook in moeilijke tijden, ook na moeilijke budgetbesprekingen – solidair. Da’s een keuze die we heel bewust opnieuw gemaakt hebben: aan de steun voor de mensen die onze hulp het hardst nodig hebben, gaan we niét raken!

Er boenk op

Zoveel solidariteit in Gent, dat doet uiteraard deugd. Zeker voor de schepen van Participatie. Al dat werk, al die hulp, die wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen vrijwillig gedaan. Zoals we bijvoorbeeld ook gezien hebben tijdens corona, toen de cultuursector samen met onze buurtwerkers van alles deed om mensen te helpen onder de noemer ‘Covitesse Zesse’ en de wijze ‘intergenties’. Ondertussen ontstaan ook ongewone coalities. De activiteiten die daaruit voortkomen zijn er heel vaak boenk op. Da’s een geweldige zaak. Wij werken graag en veel samen met sociale middenveld organisaties, omdat we goed genoeg beseffen dat je als lokale overheid nooit alles alléén kan doen. De stad, die maken we samen.

En dat begint natuurlijk in de buurten. ‘La Grande Bouffe’ krijgt een remake en verschillende buurtcentra stellen hun keuken open. We blijven elk initiatief vanuit de Gentenaars en Gentse organisaties aanmoedigen. Binnen het Wijkbudget bijvoorbeeld, bedoeld om engagement van onderuit te stimuleren. Ik was deze week bij de opstart van het project ‘Brugse Poort Vochtvrij’, opgestart mét geld van het Wijkbudget, om mensen te helpen om vocht te bestrijden in hun woning. Heel sociaal, een goed en gezond huis is een belangrijke eerste stap om het leven op de rails te hebben, zeker voor de meer kwetsbare Gentenaars. Ik hoop dat dat project veel anderen zal inspireren, in de 14 wijken die in de tweede ronde van het Wijkbudget zitten…

Draag bij aan De Armste Week, doe een gift of zet zelf een actie op! Alle info op www.dearmsteweek.be

VRIJWILLIGERSWERK: GOED VOOR MENSEN ÉN ORGANISATIES

Het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent organiseerde vandaag op donderdag 17 november 2022 een ‘inspiratiedag’ over inclusief vrijwilligerswerk. Als schepen van Participatie, nam ik er het slotwoord voor mijn rekening.

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk, daar hebben we gelukkig geen gebrek aan. 17% van de Gentenaars doet het. Veel volk, als je weet dat we met zo’n 270.000 zijn. Da’s geweldig. Vrijwilligerswerk is bovendien van m, v en x, van alle kleuren, van jong en oud. Maar: alles kan beter uiteraard. We werken in Gent hard aan inclusie. Iedereen moet kunnen deelnemen aan alles wat onze samenleving te bieden heeft. Dat gaat van publieke plaatsen en horecazaken toegankelijk maken voor mensen met een handicap, over praktijktesten tegen discriminatie op de huurmarkt en de arbeidsmarkt, tot kwetsbare mensen vrijwilligerswerk laten doen.

‘Geef kwetsbare mensen kansen’

Dat laatste is absoluut mogelijk, zo toonden ook de eerste resultaten van het Vlaamse ‘WijVrijwilligers’-onderzoek.

In Gent hebben we bovendien een samenwerking met externe partner Kwadraet die voor individuele begeleiding op maat zorgt. Aan ons pilootproject namen negen organisaties deel, hun getuigenissen (te zien en horen tijdens de inspiratiedag) spreken voor zich. Tijdens het project werd duidelijk dat ook groepsmomenten een enorme meerwaarde hadden. Organisaties haalden veel inspiratie bij elkaar. Er is duidelijk nood aan uitwisseling en netwerking… vandaar deze inspiratiedag. Onze boodschap is duidelijk: geef kwetsbare mensen zoveel mogelijk kansen in organisaties. Dat is goed voor die mensen én zal ook de werking zelf beter maken.

Alle info op www.vrijwilligerspunt.stad.gent

Eindelijk vrijwilligersfeest: ‘Blij met zo veel solidariteit!’

Op zaterdag 10 september 2022 vond eindelijk het langverwachte bedankingsfeest voor de Gentse vrijwilligers plaats, aangeboden door de Stad Gent. Plaats van afspraak: de Arsenaalsite in Gentbrugge, waar de dag nadien de tijdelijke (culturele) invulling zou starten. Als schepen van Participatie en Buurtwerk, mocht ik er de massa mensen – met zo’n 1.500 waren ze – toespreken.

Eindelijk dat langverwachte feest dat jullie zó hard verdienen! Na meerdere keren uitstellen, schuiven met de datum en zelfs een paar branden op de site… Heel veel mensen hebben in die lastige coronatijden niet één maar twéé ‘tanden bij gestoken’ – om zoveel en zo goed mogelijk mensen te helpen, die door de coronamaatregelen in de miserie zaten. Door van alles te doen: helpen in ’t vaccinatiecentrum en in woonzorgcentra, voedselpakketten verdelen, onthaal in musea, enzovoort. Zónder daar iets voor terug te verwachten. Da’s formidabel.

Andere vrijwilligers moesten net omwille van corona stoppen met wat ze zo graag doen, of ze konden veel minder doen dan ze eigenlijk hadden wíllen doen. Ook voor die mensen waren het lastige tijden. Het feest was er óók voor hen.

Beste mensen, kijk allemaal eens goed rond. Wat valt er dan op? Ten eerste: jullie zijn met heel veel! Dat is géén toeval: uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 Gentenaars vrijwilligerswerk doet. Daar zijn wij, als bestuurders van de Stad Gent, héél blij om. Want wij werken graag en veel samen met sociale middenveld organisaties en vrijwilligers. Maar daar mogen, bij uitbreiding, álle Gentenaars blij om zijn. We mogen echt onze beide handjes kussen, voor zoveel solidariteit in onze stad!

‘De meeste mensen deugen!’

Verder viel op dat vrijwilligerswerk ‘van alles en iedereen is’ – van m, v en x; van alle kleuren; van jong en oud. Dat is schoon, zeker in tijden waarin het lijkt alsof niemand nog iets van een ander kan verdragen, zonder te roepen of te schelden. Dat lijkt alleen maar zo, op sociale media vooral. Wel: de realiteit is ánders. De meeste mensen déugen. Dat wordt hier, vanavond, nog maar eens bewezen. Wij allemaal samen – maar voorál jullie, in de eerste plaats – maken van Gent die fantastische stad, die al eens neut maar nooit pleujt. Daarom dit feest. Daarom: dikke merci!

Tijdens het optreden van de Missy Sippy All Stars staken verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen de handen uit de mouwen. Ze tapten pinten of ruimden tafels af om de vrijwilligers nog eens extra te bedanken. Rudy Coddens en ik gaven alvast het beste van onszelf.