RUDY EN IK ONDERTEKENEN MANIFEST RAINBOW AMBASSADORS

Als schepen van Gelijke Kansen, en Rudy Coddens, onze schepen van Seniorenbeleid, hebben we op dinsdag 31 januari 2023 het manifest van de ‘Rainbow Ambassadors’ ondertekend in het Gentse stadhuis.

Dat manifest is er vooral om de rechten van LGBTQIA+-senioren te beschermen. Gent is de eerste stad die het ondertekent – meer zelfs: Gent is de eerste stad die álle punten afvinkt die in het manifest staan. Dat is het resultaat van een beleid van gelijke kansen waarin we diversiteit omarmen – een beleid waar de regenbooggemeenschap trouwens rechtstreeks bij betrokken is. Zij zijn immers de experten, de getuigen, de ervaringsdeskundigen. Iedereen moet altijd en overal zichzelf kunnen zijn, ook onze senioren, de bezoekers van de lokale dienstencentra en de bewoners van onze woonzorgcentra. Iedereen anders, allemaal Gent!

Niet opnieuw ‘in de kast’

In het afsprakenkader gaat het over respect voor alle vormen van diversiteit, maar er staat ook letterlijk dat discriminatie op basis van seksuele geaardheid niet kan. We hebben in alle woonzorgcentra en lokale dienstencentra een vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor de LGBTQI+-senioren aangesteld. We zorgen er ook voor dat we in onze beeldvorming diversiteit tonen. We organiseren het hele jaar door activiteiten over het thema. En onze personeelsleden en vrijwilligers kregen aangepaste vorming.

In ons land zijn er naar schatting bijna 300.000 LGBTQI+-senioren. Velen hebben schrik dat ze in een ouderenvoorziening in een heteroseksuele omgeving belanden en opnieuw ‘in de kast moeten’. De meeste senioren stammen uit een tijd waarin seksuele geaardheid of zich niet thuis voelen in eigen lichaam haast onbespreekbaar was. Gelukkig zijn we al veel geëvolueerd. Toch zitten velen met de angst om niet aanvaard te worden. Daardoor komen ze minder onbevangen naar een lokaal dienstencentrum en ervaren ze meer spanning. Dat is geen rechtvaardige situatie. Dat moét anders, vinden wij.

FRANK VANDENBROUCKE OVER MONDZORGPROJECT IN NIEUW GENT: ‘STRAF VOORBEELD VOOR HELE LAND!’

Frank Vandenbroucke, onze federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft op woensdagochtend 11 januari 2023 een bezoek gebracht aan het gloednieuwe mondzorgcentrum in de Zwijnaardsesteenweg in Nieuw Gent. Sinds de opening in juli heeft het centrum al 240 patiënten geholpen. Bovendien loopt er momenteel (nog tot juni) een proefproject dat financiële drempels voor de patiënten wegneemt.

Frank was in de wolken over de werking. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe we op een toegankelijke manier tandzorg kunnen organiseren voor mensen voor wie dat allesbehalve evident is. Dit straffe voorbeeld verdient navolging in de rest van het land. Daarom heb ik al beslist om één miljoen euro vrij te maken voor de integratie van zogenaamde ‘mondhygiënisten’ in de eerstelijnszorg, met als eerste concrete stap een aantal pilootprojecten in onder meer wijkgezondheidscentra.”

‘Goede nabije zorg’

Rudy Coddens, onze schepen van Gezondheid, ontving Frank en gaf een extra woordje uitleg. “Het tandartsbezoek ligt opmerkelijk lager bij mensen in armoede, jongeren en ouderen. Sommige patiënten hebben al jaren geen tandarts meer gezien omwille van financiële zorgen. Met dit nieuw mondzorgcentrum in een kwetsbare wijk nemen we financiële drempels weg en zorgen we voor goede nabije zorg dicht bij de mensen. Zo verkleinen we op lokaal niveau de gezondheidskloof.”

Het mondzorgcentrum is dus geen gewone tandartspraktijk. Er is een mondhygiënist van de Stad Gent aan de slag waar buurtbewoners bij terecht kunnen voor een laagdrempelige controle of verzorging. Ze trekt ook geregeld zelf de wijk in om bewoners te sensibiliseren en drempels weg te nemen. Ook in Ledeberg is er zo’n mondhygiënist aan de slag.

Met dank aan Sociaal Innovatiefonds

De oprichting van het mondzorgcentrum in Nieuw Gent is een initiatief van het wijkgezondheidscentrum. De Stad Gent investeert 65.550 euro in het project via het Sociaal Innovatiefonds dat opgericht werd door mij, als schepen van Welzijn en Gelijke Kansen. Met dat fonds maken we het pionierswerk van het mondzorgcentrum in Nieuw Gent mogelijk. We nemen hoge kosten voor preventieve mondzorg weg en slaan bruggen tussen de buurt en het medisch aanbod. Samen met de Arteveldehogeschool en de Universiteit Gent onderzoeken we bovendien hoe dit project de gezondheid van de bewoners en de wijk versterkt.

Alle info & afspraken maken op de website van Mondzorgcentrum Nieuw Gent

Iedereen anders, allemaal jarig

Ik geef een verjaardagsfeest, want…
ik doe *10 jaar aan politiek!

Het was een dolle rit en bovenal een voorrecht.
Ik wil terugblikken op de voorbije 10 jaar
en vooruitkijken naar de volgende10.
En vooral: samen feesten! Vier je mee? 💃

19:30 uur: deuren open
20:00 uur: taart, toeters en andere toestanden
22:00 uur: dansen

Charlatan, Vlasmarkt 6, 9000 Gent
DJ Sweppes + special guest KingConnah 🐰
Dresscode: iedereen anders, allemaal jarig 🥳

OMSTAANDERTRAINING TIJDENS WK VOETBAL: MENSENRECHTEN IN CENTRUM VAN BELANGSTELLING

Op 11 december 2022, een dag na de ‘Dag van de mensenrechten’, organiseerde de VRT in Gent tal van activiteiten om de schaduwzijde van het WK Voetbal in Qatar te belichten. Een uitgebreid programma met onder andere debatten geleid door journalist Riadh Bahri in de Aula van de Universiteit Gent, en workshops in het Wintercircus over sport en politiek, de rechten van arbeidsmigranten en omgaan met diversiteit.

Eén van die workshops was een omstaandertraining om te leren reageren op discriminerend of ander ongewenst gedrag op en rond het sportveld. Ik als schepen van Gelijke Kansen, mocht die inleiden.

We hadden vooraf aan de VRT gezegd: ‘Welkom in Gent, maar het moet ook gaan over wat er allemaal mís is aan dit WK’. Zodat het een hefboom zou zijn om mensenrechten in het centrum van de belangstelling stellen. Want: corruptie bij de toekenning, dure stadions met airco, gebouwd door nieuwe slaven (er stierven 6.500 mensen tijdens de opbouw), nauwelijks aandacht voor mensenrechten, gelijke kansen en inclusie… Het is een lelijk lijstje. Dat WK had er eigenlijk nooit mogen komen.

Met hoe meer, hoe beter!

Eind 2021 startte de Stad Gent, in samenwerking met vzw IN-Gent (het lokale agentschap voor het Vlaamse inburgeringsbeleid) met gratis omstaandertrainingen – eerst voor horecapersoneel, politiemensen, ambtenaren en verschillende verenigingen, daarna voor individuele Gentenaars. Dat blijkt zeer succesvol pionierswerk. We zitten al boven de 1.500 deelnemers. Ondertussen zijn er ook al bezig in de Gentse voetbalclubs (samen met de KAA Gent Foundation) en is de voorzitter van de Voetbalbond al komen kijken om ze ook elders te doen. Een uitstekende zaak: met hoe méér we zijn, hoe beter. Maar meteen gevat reageren is niet altijd evident. Dat vergt moed, maar je kan het wel léren.

Vooruit & PS: altijd rekening houden met mensenrechten

De federale overheid heeft ondertussen een resolutie van Vooruit en de PS goedgekeurd om internationale sportbonden (zoals wereldvoetbalbond FIFA en het Internationaal Olympisch Comité) op te roepen om rekening te houden met mensenrechten telkens als ze een groot kampioenschap moeten toekennen aan een stad of land. En om ook zélf, in ons land, met onze eigen sportfederaties telkens goed uit te vlooien of wel alle voorwaarden vervuld zijn om deel te nemen. Onze deelname aan het WK had die test ongetwijfeld niét doorstaan… Laten we hopen dat de FIFA ondertussen alvast haar les heeft geleerd.

VOEM Emancipatieprijzen: Eenvoudige mensen die superkracht vormen

Zaterdagavond 10 december 2022 mocht ik de (vier) ‘Emancipatieprijzen’ van vzw VOEM uitreiken. VOEM is opgericht in 1996 als ‘een inclusieve, sociaal-culturele organisatie die mensen en organisaties grenzeloos verbindt via kunst, cultuur en sociaal engagement’.

Wat een eer om de prijzen te mogen uitreiken. De Stad Gent en VOEM delen dezelfde overtuiging: die van de kracht van ‘emancipatie en participatie via interculturele ontmoeting’. Voor heel veel mensen en verenigingen is een nominatie een belangrijke erkenning van hun werk, een boost om vooral dóór te gaan. Tot ons ultieme doel is bereikt: een samenleving waarin mensen gelijk zijn in al hun verschillen, een samenleving in harmonie. Ik ben niet naïef natuurlijk: we zullen nog hard moeten werken tot het zo ver is. Hard samenwerken, vooral. Dat gaan we ook doén. Heel veel mensen samen die, schouder aan schouder, onze samenleving schragen. Die de verschillen overstijgen. Die medemensen respecteren, en zoeken naar wat ons bindt, ongeacht afkomst, geaardheid, religieuze overtuiging, enzovoort. Die hun stem laten horen in het maatschappelijke debat, fors en kritisch, maar altijd constructief.

Zelfs in de donkerste tijden hebben we het recht een lichtpuntje te verwachten, en dat zo’n lichtpuntje niet afkomstig is van theorieën of begrippen, maar van het flikkerende en vaak zwakke licht dat sommige mannen of vrouwen, door hun leven en werk, in wat voor omstandigheden dan ook, zullen aansteken, en over de periode laten schijnen die hun op aarde gegeven is.

In de donkerste tijden staan de échte helden op, en dat zijn niét Superman en Wonder Woman. Het zijn eenvoudige mensen van vlees en bloed, die de rangen sluiten en samen een superkracht vormen.

And the winners are…

Categorie ‘Cultuur’: Haider Al Timimi, die zich inzet voor jongeren en kunstenaars die om allerlei redenen moeilijk de weg naar het podium vinden, in organisaties zoals Union Suspecte en Jong Gewei. Mentor, rolmodel, sterke schouder.

Categorie ‘Educatie’: Nina Skates, begonnen om meisjes aan het skaten te krijgen en om van skateparken plekken te maken die ook voor meisjes safe spaces zijn. Ondertussen ook actief met andere jongeren die moeilijk toegang vinden tot skaten, zoals vluchtelingen of jongeren met autisme.

Categorie ‘Gemeenschapsvorming’: Diversplus, een sociaal-culturele vereniging uit Aalst, die via ontmoeting en educatie de dialoog tussen mensen op gang wil brengen. Met een vrouwenwerking en een jongerenwerking; met vormingen voor professionals, over diversiteit en verbinding aan professionals; en met speciale aandacht voor burgerparticipatie.

Categorie ‘Maatschappelijke beweging’: vzw Match, een organisatie uit Brussel die opkomt voor vrouwen, non-binaire personen, mensen met een beperking en mensen van kleur die behoren tot de LGBTQIA+ gemeenschap. Laagdrempelig en inclusief. Veilige ontmoetingsplekken maken voor de meest kwetsbare mensen in de gemeenschap.

Meer info op www.voem.be

MEER SOLIDARITEIT, MEER BEGRIP

Van 12 tot en met 18 december 2022 is het opnieuw ‘De Armste Week’ in Gent, een initiatief van het Gents Kunstenoverleg, Refu Interim, Cirq, het Gents Solidariteitsfonds en Burgerplicht Gent in samenwerking met tal van culturele organisaties, horecazaken, buurtwerkers van Stad Gent, KRAS Gent, AVS… om geld in te zamelen voor armoedeorganisaties. Met dat geld kopen ze voedsel, medicatie, kledij, schoolbenodigdheden…; waar mogelijk wordt steun verleend bij het betalen van huur of EGW – kosten.

Rudy Coddens (Armoedebestrijding) en ikzelf waren gevraagd om ‘een woordje te plaçeren’ namens de Stad Gent, tijdens de persvoorstelling op zaterdag 3 december aan De Krook.

Stad Gent ís er voor jullie!

We moeten alle mensen en organisaties achter De Armste Week in de eerste plaats uiteraard bedanken. Meer aandacht voor armoede, meer begrip bij mensen die niét in armoede moeten leven: da’s goed. Want er zijn alsmaar meer mensen die het moeilijk krijgen. Mijn boodschap aan die mensen is: laat het niet te ver komen. Informeer je tijdig, zoek tijdig hulp. Wij zijn er voor jullie. Wij blijven als Stad – ook in moeilijke tijden, ook na moeilijke budgetbesprekingen – solidair. Da’s een keuze die we heel bewust opnieuw gemaakt hebben: aan de steun voor de mensen die onze hulp het hardst nodig hebben, gaan we niét raken!

Er boenk op

Zoveel solidariteit in Gent, dat doet uiteraard deugd. Zeker voor de schepen van Participatie. Al dat werk, al die hulp, die wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen vrijwillig gedaan. Zoals we bijvoorbeeld ook gezien hebben tijdens corona, toen de cultuursector samen met onze buurtwerkers van alles deed om mensen te helpen onder de noemer ‘Covitesse Zesse’ en de wijze ‘intergenties’. Ondertussen ontstaan ook ongewone coalities. De activiteiten die daaruit voortkomen zijn er heel vaak boenk op. Da’s een geweldige zaak. Wij werken graag en veel samen met sociale middenveld organisaties, omdat we goed genoeg beseffen dat je als lokale overheid nooit alles alléén kan doen. De stad, die maken we samen.

En dat begint natuurlijk in de buurten. ‘La Grande Bouffe’ krijgt een remake en verschillende buurtcentra stellen hun keuken open. We blijven elk initiatief vanuit de Gentenaars en Gentse organisaties aanmoedigen. Binnen het Wijkbudget bijvoorbeeld, bedoeld om engagement van onderuit te stimuleren. Ik was deze week bij de opstart van het project ‘Brugse Poort Vochtvrij’, opgestart mét geld van het Wijkbudget, om mensen te helpen om vocht te bestrijden in hun woning. Heel sociaal, een goed en gezond huis is een belangrijke eerste stap om het leven op de rails te hebben, zeker voor de meer kwetsbare Gentenaars. Ik hoop dat dat project veel anderen zal inspireren, in de 14 wijken die in de tweede ronde van het Wijkbudget zitten…

Draag bij aan De Armste Week, doe een gift of zet zelf een actie op! Alle info op www.dearmsteweek.be

PROJECT UIT BRUGSE POORT HELPT GEZINNEN MET VOCHTPROBLEMEN IN HUIS

Als schepen van Participatie, heb ik op woensdag 30 november 2022 een bijzonder project voorgesteld aan de pers: ‘Brugse Poort Vochtvrij’.

Veel woningen in de wijk kampen met vochtproblemen maar in veel gevallen zijn die vrij eenvoudig op te lossen. Daarom lanceerden buurthuis Trafiek vzw en Domus Mundi vzw begin 2022 het project. Ze deden dat met steun van ons project Wijkbudget. Dat doet mij veel plezier. Buurtbewoners zijn expert en ervaringsdeskundigen, zij weten als geen ander wat er nodig is in hun wijk. Sinds mei van dit jaar hebben al 100 gezinnen, huurders en eigenaars uit de Brugse Poort aangeklopt bij de organisatie.

Wie dat wil kan zich online aanmelden waarna een expert langskomt om het vochtprobleem te analyseren en een advies op maat op te maken. Om alles vlot te laten verlopen hebben we een groepsaankoop georganiseerd waarbij verschillende firma’s werden uitgekozen. Bewoners krijgen via het platform een gratis en vrijblijvende offerte. Dankzij de groepsaankoop worden ze administratief ontlast en is de oplossing bovendien goedkoper. Door een samenwerking met De Energiecentrale kan bij een eerste bezoek al een uitgebreid renovatieadvies op maat worden opgemaakt voor de volledige woning.

Alle info en aanmelden op www.brugsepoortvochtvrij.be

‘Robinson Crusoëpark’ is open

Het Robinson Crusoëpark, op de hoek van het Bataviapad en de Schipperskaai/Koopvaardijlaan, is vanaf nu open.

Langs de Schipperskaai bouwt het stedelijke Stadsontwikkelingsbedrijf (in samenwerking met Schipperskaai Development nv) 400 woningen binnen het project de Nieuwe Dokken. Het Robinson Crusoëpark is het eerste van twee groengebieden tussen de gebouwen van ‘de Nieuwe Dokken’ dat klaar is (naast het grotere Kapitein Zeppospark). Een plek voor de buurt waar iedereen welkom is. Het is een klein park, maar met een grote sociale functie. Bewoners kunnen er gaan wandelen en elkaar ontmoeten, kinderen kunnen er spelen, jongeren afspreken.

Het Crusoëpark is 3.265 vierkante meter groot en heeft onder andere een speelgazon en betonnen zitbanken, die op termijn nog houten zittingen krijgen. Het doel is dat elke Gentenaar op maximaal 150 meter van huis van zo’n groene ontmoetingsplek kan genieten. In het park is ook een opvallend maritiem element aanwezig: een oude zeeboei uit de Noordzee. Het nieuwe Bataviapad, dat door het park loopt, verbindt de Schipperskaai met de Koopvaardijlaan. De private partner staat drie jaar in voor het onderhoud, daarna wordt de groenzone kosteloos overgedragen aan de Stad.

De eerstvolgende woongroenzone is vergelijkbaar van grootte en ligt ook tussen de Schipperskaai en Koopvaardijlaan, naast stadsschool Melopee. De aanleg van de woongroenzones en wijkparken is onderdeel van het grotere stadsvernieuwingsproject De Oude Dokken.

Alle info op https://stad.gent/nl/oude-dokken

Al meer dan 70 ‘warme winterplekken’ in Gent!

Omdat de energiefactuur van veel mensen tegenwoordig onvoorstelbaar hoog oploopt, namen collega schepen Rudy Coddens (Armoedebestrijding) en ik een opvallend initiatief: al 70 buurtcentra, lokale dienstencentra, sociale restaurants en open huizen stellen tot eind februari 2023 hun ontmoetingsruimtes open als ‘warme winterplekken’ voor iedereen die zich wil opwarmen.

Gent is een warme stad en moet dat ook blíjven, zeker nu. Met dit aanbod willen we Gentenaars de weg tonen naar een warme ontmoetingsplek in hun buurt. Of het nu is om te telewerken, gezellig bij te praten of om gewoon de handen op te warmen, iedereen is welkom. Dit is een eerste stap die we zelf zetten. We roepen ook andere organisaties op om samen met ons zo veel mogelijk warme plekken te voorzien. Hoe meer hoe beter!

De meeste openingsuren blijven dezelfde, maar veel locaties blijven langer open. Zo is buurtcentrum Macharius op vrijdagavond uitzonderlijk tot 19.30 uur open, is buurtcentrum Dampoort open op zondag, en verwelkomt buurtcentrum Muide ook Gentenaars in de week voor oudejaar.

Dat is vooral mogelijk dankzij de samenwerking met talrijke vrijwilligers en partners in de buurten, waarvoor onze dank! Op elke warme winterplek is er sanitair, op de meeste plaatsen is er wifi. Op sommige locaties kan je genieten van een kop koffie of kom soep, gratis of voor een prijsje.

Organisaties die een warme winterplek willen inrichten mogen mailen naar warmewinterplekken@stad.gent

Alle locaties vind je op stad.gent/warmewinterplekken