IK BELOONDE de 1.500STE DEELNEMER AAN OMSTAANDERTRAININGEN

Als schepen van Gelijke Kansen, mocht ik vandaag 13 oktober 2022, de 1.500ste deelnemer aan de gratis omstaandertrainingen van de Stad Gent belonen met een mand Gentse lekkernijen. De deelnemer zat in de groep personeelsleden van kunstschool KASK, die training kreeg van Marijke van vzw IN-Gent. Bovendien wil nu ook de Vlaamse overheid volgend jaar 5.000 Vlamingen opleiden naar Gents voorbeeld, met de Stad Gent als ‘mentor’ van andere steden en gemeenten.

We zijn de eerste stad die inzet op gratis trainingen in zo veel mogelijk sectoren, als onderdeel van ons ‘Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme’. Het is zeer succesvol pionierswerk. In anderhalf uur kan iedereen leren hoe gepast te reageren op racisme, discriminatie, intimidatie en haatspraak. Want te vaak ligt de nadruk op wat het slachtoffer kan en zelfs ‘moet’ doen. Terwijl er ook heel veel mensen getuige zijn van ongepast gedrag. Ook die kunnen een belangrijke rol spelen.

Ondertussen hebben meer dan 500 personeelsleden van de Stad Gent, gemeenteraadsleden, zo’n 260-tal externen (Gentse vzw’s, horecapersoneel, eventorganisatoren, ziekenhuispersoneel, …), meer dan 280 middelbareschoolleerlingen en zo’n 430 individuele Gentenaars een training gevolgd.

De afgelopen twee jaren heeft de Stad Gent 31.696 euro geïnvesteerd in de omstaandertrainingen. Vanaf 2022 komt daar een jaarlijkse subsidie van 20.000 euro aan IN-Gent bij. De Stad heeft ook al vijf eigen medewerkers als trainer opgeleid. Sinds deze week is ook de samenwerking met studenten Sociologie van de Universiteit Gent gestart, om het resultaat van de trainingen te meten.

Al 17 steden en gemeenten volgen Gents voorbeeld

Ondertussen heeft ook Vlaanderen omstaandertrainingen opgenomen in zijn ‘Plan Samenleven’. Volgend jaar zullen zo’n 5.000 mensen getraind worden in 17 steden en gemeenten die het Gentse voorbeeld volgen.

De Stad Gent wordt ‘mentor’ van al die gemeenten. Dat wil zeggen dat we advies gaan geven, coachen en inspireren. Een bijzonder mooie waardering voor onze pioniersrol. We worden al vaker gecontacteerd door andere lokale besturen, bedrijven en organisaties met vragen om omstaandertrainingen. Door hen op weg te helpen, zetten we stappen naar een gelijke samenleving waar iedereen zich overal op z’n gemak voelt.

Inschrijven voor een omstaandertraining kan nog altijd op www.stad.gent/omstaandertraining

25 JAAR DE SPOREN, SAMEN MENSEN OVER DREMPELS HELPEN

Op vrijdag 23 september 2022 vierde Compagnie De Sporen haar 25ste verjaardag. De Sporen, gevestigd in een oude school in de Maïsstraat (Bloemekeswijk), is een centrum voor arbeidsmatige activiteiten, arbeidscoaching en loopbaanbegeleiding voor mensen met een psychische problematiek.

Als schepen van Welzijn, was ik er bij op het feest. Ik sprak er de genodigden toe. Er zijn drie goeie redenen waarom ik hier vandaag mee op het podium sta: om Compagnie De Sporen een gelukkige verjaardag te wensen, om De Sporen te danken voor de fijne samenwerking met verschillende stadsdiensten… en ‘uit curieuzeteit’. Want ik kende De Sporen al, maar zeer oppervlakkig. Ik kom op 25 november nog eens langs voor een werkbezoek, maar ik wou hier toch vandaag óók al zijn.

Bij Compagnie De Sporen worden zo’n 120 mensen per jaar begeleid. Dat maakt voor al die mensen een wereld van verschil. Een aanpak op maat van elk individu, met aandacht voor de eigenheid van elke mens en diens talenten, om iedereen over de drempels te helpen. Drempels naar werk, naar zorg, naar financiële tegemoetkomingen… Het zíjn er nogal wat, voor mensen die niét zomaar hun weg vinden in onze samenleving en onze bureaucratie.

Activering is de basis, jazeker, maar altijd krachtgericht, en met medezeggenschap. Dat doen wij bij de Stad ook. Als we beleid maken en projecten opzetten voor doelgroepen, dan luisteren we eerst naar wat de noden zijn. We houden de mensen betrokken gedurende de ganse rit, om samen te evalueren en bij te sturen als het nodig is. Onder het motto ‘Niets voor of over ons, zónder ons’. Dat is fundamenteel, daar heeft iedereen recht op.

25 jaar Compagnie de Sporen

Voor de Mo’s van Gent

Ik vertelde er het pakkende maar inspirerende verhaal van Mohammed Essakhi, ‘Mo’ voor de vrienden.

Mo is 37, geboren in Gent, met Marokkaanse roots. Opgegroeid in een gezin dat het niet breed had, zeker niet nadat papa ziek werd en niet meer kon gaan werken. Mo wou graag dokter worden, maar belandde in het technisch onderwijs in het middelbaar. Toch vond hij er zijn roeping: dingen maken met zijn handen, specialisatie elektriciteit.

Zijn eerste job? 10 jaar ’t zelfde doen, in de afdeling Onderhoudstechniek van een vleesfabriek. En dan, helaas, een kleine 10 jaar geleden: de ziekte. Eenzaamheid, depressie, psychose. Werk kwijt, als gevolg daarvan. Maar tóch weer op de rails geraakt, met dank aan Compagnie De Sporen, die hem begeleidde, en bij de Stad Gent aanklopte voor een stage. Hij kon blijven werken bij de Stad en is ondertussen een ‘BA’: een Bekende Ambtenaar. Een harde werker, graag gezien door zijn collega’s en anderen. Maar hij is niet alléén ambtenaar. In zijn vrije tijd legt hij geveltuintjes aan en installeert hij gevelbankjes. Onthaalt hij, als moslim, christenen in de kerk. En zorgt hij voor zijn moeder, die nadat zijn vader bijna twee jaar geleden helaas overleed, terugkeerde naar Gent.

Dáárvoor doen we het: voor de Mo’s in Gent, die goeie gasten – en meisjes, m/v/x, het maakt niet uit – die wonderbaarlijke dingen doen met hun leven. Die wij, elk in zijn rol (De Sporen, de stadsdiensten, de beleidsmakers, enzovoort) niet zomaar lossen als ze ’t lastig hebben. Omdat we wéten dat ze, met een beetje hulp, iets van hun leven kunnen en zúllen maken. Meer nog: dat ze er een deugd zullen van maken om, op hun beurt, ánderen te helpen.

3,85 miljoen euro voor bewonersprojecten in 14 wijken

Woensdag 14 september 2022 was een grote dag voor mij als schepen van Participatie en Buurtwerk. Die dag startte de tweede ronde van het ‘Wijkbudget’. Gentenaars in 14 wijken krijgen nu ook de kans centen en ondersteuning te krijgen voor ideeën die het leven in hun wijk nog beter maken. Het zijn bovendien de wijkbewoners zélf die beslissen over welke projecten effectief steun krijgen.

In totaal is er voor Wijkbudget Gent 6,25 miljoen euro voorzien. Nooit eerder ging zo veel budget rechtstreeks naar initiatieven van Gentenaars. Omdat we samen met de Gentenaars stad willen maken, omdat samen stad maken begint in de wijk. Voor de 14 wijken die nu aan bod komen (*) is een budget van telkens tussen de 150.000 en 350.000 euro per wijk vrijgemaakt, 3,85 miljoen in totaal. Tot 30 november kunnen de bewoners ideeën indienen. Ik kijk nu al uit naar alle creatieve voorstellen!

In de eerste ronde kregen maar liefst 56 projecten, verdeeld over 11 wijken, samen 2.4 miljoen euro.

Geloot wijkpanel in elke wijk

In de eerste ronde werd geëxperimenteerd met drie verschillende selectiemethoden: stemmen, gesprekstafels en gelote wijkpanels in Muide-Meulestede en Drongen. In de tweede ronde komt er in élk van de 14 wijken een geloot wijkpanel.

Die wijkpanels werden immers zeer positief geëvalueerd. De leden leren de initiatieven kennen vanaf het idee tot en met het uitgewerkte project. Zo kunnen ze beter inhoudelijk oordelen. De panelleden tonen ook een grote betrokkenheid bij hun wijk. De evaluatie leert ons dat de helft van de panelleden nooit eerder een engagement opnam in de stad of de wijk en zonder loting niet zou hebben deelgenomen. Ook de projectindieners vonden het heel goed dat een representatief panel van buurtbewoners kwalitatief over de projecten kon beslissen, en dat ze niet ‘campagne moesten voeren’ om stemmen te werven. Het wijkbudget is geen ‘poppol’, wel een vorm van democratie op wijkniveau.

(*) De 14 wijken die nu aan bod komen zijn: Binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg, Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-Westrem-Afsnee, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Stationsbuurt-Noord, Stationsbuurt-Zuid, Watersportbaan-Ekkergem en Wondelgem.

Alle info vind je op www.wijkbudget.gent

Eedaflegging

Vorige week legde ik de eed af als schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen en enorm enthousiast om mee te bouwen aan de toekomst van onze mooie stad. Samen met alle Gentenaars.

Mijn hart ligt op die plaatsen waar mensen ongeacht hun achtergrond samenwerken aan sterke dienstverlening, aan een warme stad, aan groene en gezonde buurten. Daaraan wil ik de komende jaren werken. Kritisch, maar positief. Altijd op zoek naar wat werkt.

Dank voor jullie vertrouwen, ik zal er alles aan doen om het waard te zijn.

1 op 3 van de Gentse kiezers gaf het vertrouwen aan sp.a-Groen om verder zorg te dragen voor deze stad. Ons programma kreeg de meeste steun, onze lijst blijft veruit de grootste. Dat betekent voor mij dat onze sociale, duurzame plannen de toon en richting van het bestuursakkoord moeten aangeven. Ons project is één en ondeelbaar.

dankjewel Gent

Binnen het kartel veranderen de verhoudingen wel drastisch. Ik voel geen afgunst ten aanzien van linkse collega’s die massaal het vertrouwen van de kiezer krijgen. Ik kan de groene verkozenen enkel oprecht feliciteren met hun resultaat.
Maar mijn rood hart bloedt.
Dat veelbelovende jonge en minder jonge kandidaten met het hart op de juiste plaats en soms tot meer dan 2000 voorkeursstemmen geen rol kunnen opnemen als vertegenwoordiger van de Gentenaars, doet pijn. Dat Rudy Coddens, in wie ik geloof als integer en inhoudelijk sterk politicus, onze stad niet zal leiden, doet pijn.

Ik laat de verslagenheid die ik eerst voelde nu plaats ruimen voor een nieuw soort strijdbaarheid. Met een goed gedoseerde combinatie van introspectie en daadkracht zullen we onze partij vernieuwen en blijven bouwen aan die warme, duurzame stad.

En dan is er nog mijn persoonlijk resultaat. 3.959 voorkeursstemmen. Dat had ik nooit durven dromen. Ik ben er zoveel mensen oneindig dankbaar voor. Mijn collega’s in de partij die mij naar de kop van het peloton lieten rijden, alle mensen met wie ik van gedachten mocht wisselen om mijn boodschap in deze campagne scherp te krijgen. De bussers, de plakkers, de doeners en de denkers, de vele mensen die met overtuiging mijn affiche aan hun raam lieten prijken. De medekandidaten die het beste van zichzelf gaven. De onmisbare vrienden die er van dag 1 bij waren en die mij niet alleen met hun knowhow en inzet, maar vooral ook met zoveel liefde omringden.

Dank voor jullie vertrouwen. Ik zal er alles aan doen om het waard te zijn.

Astrid wil meer

Gent, de stad waar we het levenslicht zien of pas later aanmeren, waar we ons eerste of ons laatste lief opdoen, waar we onze kinderen grootbrengen, waar we hopen heel oud te mogen worden. De stad waar we feesten en protesteren, waar we zorg dragen voor elkaar, waar we kunst en cultuur beminnen, waar we onderzoeken en ondernemen. Gent is waar we van houden. Gent is wat we delen.

Het is de stad die ik sinds mijn jeugd zie openbloeien tot een stad met een uitstraling tot ver buiten de landsgrenzen, en waar we voor elke bewoner, ongeacht afkomst of middelen, een goed leven trachten te verzekeren. Ik hou van deze stad. Ik ben fier op het bestuur van deze stad dat samen met de Gentenaars sociale en duurzame keuzes maakt, maar zich ook bewust blijft van de uitdagingen waarvoor we staan.

foto affiche

Daarom wil ik meer. Meer samenwerking tussen burgers en beleid. Meer betaalbare woningen. Meer nabije dienstverlening die voor elke Gentenaar toegankelijk en bruikbaar is: van kinderopvang waar ouders elkaar ontmoeten, over wijkbibliotheken tot seniorenflats. Meer groen en meer gezonde lucht.

Op 14 oktober kiezen we welke richting Gent de komende jaren uitgaat. Van op plaats 4 van de kartellijst sp.a-Groen ga ik voluit voor solidariteit en duurzaamheid. Ga je mee?

Mijn prioriteiten:

astrid_frontblokje_hart  astrid_frontblokje_rechten   astrid_frontblokje_boompjes

“Verknocht aan Gent”

Astrid De BruyckerDeze ochtend keurde de partijraad van sp.a Gent de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 goed. Van op de zestiende plaats van die lijst ijver ik mee voor een sociaal-ecologisch Gent.

Ik ben verknocht aan Gent en fan van mijn buurt de Brugse Poort. Ik ben dus kandidaat-gemeenteraadslid uit goesting: We hebben in Gent een wervend project gaande waaronder ik mee mijn schouders wil zetten.

In mijn werk ben ik al enkele jaren bezig met armoede- en welzijnsgerelateerde thema’s. Die prille professionele ervaring geeft mij inzicht in het structureel onrecht dat veel mensen treft. Dit maakt dat ik vooral op de lijst sta omdat ik met sp.a en Groen wil werken aan een sociaal rechtvaardige en tolerante stad. Ik ben ervan overtuigd dat we kritisch, maar niet kregelig, moeilijkheden moeten aanpakken door te denken, te durven en te doen.

De komende maanden zal ik zo veel mogelijk jonge en oude, geboren en nieuwgekomen, geïnteresseerde of onverschillige Gentenaars proberen overtuigen om te kiezen voor het positieve verhaal van sp.a en Groen. Dat doe ik via deze blog en andere verwachte en onverwachte kanalen. Tot binnenkort!

Foto: lensopgent.be