Plannen voor vernieuwd Citadelpark in eindfase

Er zijn al jaren plannen voor een herwaardering van het Citadelpark. De uitvoering van het zogenaamde masterplan werd niet ingepland voor deze legislatuur, maar verschillende kleinere aanpassingen werden wel aangekondigd. In een schriftelijke vraag aan schepen Rudy Coddens, bevoegd voor Groen, vroeg ik een stand van zaken. Daaruit blijkt dat de plannen voor het park in een eindfase zitten: tegen de zomer moeten het ontwerp en het landschapsbeheerplan er liggen. De invulling van het gebouw waar vandaag het dierenasiel is gevestigd, is nog niet gekend. De schepen neemt mijn suggestie om er een buurtgebonden ruimte te voorzien, mee in de overweging.

FullSizeRender[1]

(Letterlijk) Vraag naar een stand van zaken van de vernieuwing van het Citadelpark 

 1. Wat is de stand van zaken van het masterplan en het landschapsbeheersplan voor het Citadelpark? Is het mogelijk de (voorlopige) documenten als bijlage bij het antwoord te ontvangen?
 2. Wanneer kwam de klankbordgroep samen in 2016? Is het mogelijk de verslagen van de vergaderingen te ontvangen?
 3. U kondigde een pilootproject aan dat de heraanleg (incl. verlichting) omvat van de oostelijke hoofdroute tussen Kortrijksesteenweg en Kunstlaan. Is daarvoor al een concrete planning opgemaakt? Welke aanpassingen houdt dit in?
 4. Wanneer wordt de tijdelijke nooduitgang van het ICC (glazen paviljoen) gesloopt? Wat gebeurt er met de vrijgekomen ruimte?
 5. De verhuis van het dierenasiel is gepland voor 2018. Het masterplan voorziet een invulling door horeca. Ziet u mogelijkheden om in dit gebouw ook ruimte te voorzien die kan gebruikt worden door de buurt? Vb. een buurtzaal te gebruiken door verenigingen.
 6. Om het park veiliger te maken, was er sprake van het grondiger snoeien van laag groen. Wat gebeurde er op dit vlak? Zijn er andere maatregelen uitgevoerd of gepland om de veiligheid in het park te bevorderen?

Lees verder

Betonnen plaat in Citadelpark krijgt groene rand met bankjes

(Letterlijk) Mondelinge vraag over de toekomst van de vloerplaat van de voormalige hal 6 in het Citadelpark

In 2016 kondigde de schepen aan dat de stad de rand van de vloerplaat van de voormalige hal 6 in het Citadelpark zou vergroenen. Men zou ook onderzoeken, samen met de jeugddienst, welke mogelijkheden er zijn om kwalitatieve sport- en/of spelprikkels in deze rand te integreren.

 • Wat is de stand van zaken inzake het vergroenen van de vloerplaat?
 • Zal ook spel- of sportinfrastructuur er een plek krijgen?
 • Zijn er andere plannen om op een duurzame en kwalitatieve manier infrastructuur voor jongeren (meer bepaald mogelijkheden om te skaten en een uitbreiding van de mogelijkheden om te voetballen) in het Citadelpark te voorzien?
(Letterlijk) Antwoord van schepen Rudy Coddens

Eindelijk heraanleg verbindingsstraten Kortijksesteenweg – Leopold II-laan

 

De vier straten die van de Kortrijksesteenweg naar het Citadelpark (kant Leopold II-laan) leiden, staan niet meteen te boek als de favoriete wandel- en fietsstraten van buurtbewoners. De Filips van Marnixstraat haalde in 2009 al een trieste zesde plaats in de top 100 van slechtste straten in Gent. En de parallelle straten zijn er niet veel beter aan toe. Een heraanleg is nu eindelijk in zicht.

De plannen werden half 2016 al toegelicht tijdens een buurtinformatiemoment. De straten krijgen een volledige make-over, met een rijweg in asfalt (bye bye kasseien!), voetpaden in betontegels, meer fietsenstallingen en vooral: meer groen en hier en daar wat speelruimte. Er komen bomen, stukjes groen en zogenaamde ‘spelprikkels’.

Schermafbeelding 2017-04-01 om 22.08.18
Willem van Nassaustraat, huidige (boven) en geplande inrichting (onder)

Ik vroeg bij schepen Watteeuw na wat de planning van de werken is. De werken vinden wellicht in 2017 plaats, maar een exacte timing is nog niet duidelijk. In de vier straten samen zullen fietsenstallingen staan voor in totaal 80 fietsen. Dit zal het globale aantal parkeerplaatsen voor auto’s licht verminderen, maar het aantal bewonersplaatsen blijft wel behouden. Tot slot is het nog belangrijk om weten dat door de heraanleg van een gescheiden rioleringsstelsel eigenaars van aaneengesloten bebouwing verplicht zijn de voorste dakhelft af te koppelen. Meer informatie daarover volgt nog bij de eigenlijke heraanleg, maar het reglement van Farys vind je ook hier.

Lees verder

Veilig oversteken tussen Astridlaan en Citadelpark

(Letterlijk) Vraag over de heraanleg van de verbinding Citadelpark – Sint Pieters station

Vorig jaar kondigde de schepen aan dat de Kortijksesteenweg ter hoogte van de kruising met de Astridlaan en het Citadelpark zou worden heraangelegd. Dit onder meer om een betere oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers te garanderen.

 • Welke maatregelen zullen genomen worden om op deze drukke fiets- en voetgangers-as de oversteekbaarheid te verbeteren?
 • Worden deze ingrepen afgestemd op de geplande heraanleg van de Oostelijke route in het Citadelpark?
 • Wordt ook de Astridlaan mee opgenomen in deze heraanleg?
 • Wanneer zullen de werken aanvangen?
 (Letterlijk) Antwoord van schepen Filip Watteeuw

Er bestaat een ontwerp voor met een middenberm op de Kortrijksesteenweg tussen het Citadelpark en de Astridlaan, zodat voetgangers en fietsers daar veilig kunnen halteren bij de oversteek.

Lees verder

Betere afspraken rond auto’s in het Citadelpark tijdens Zesdaagse

Foto: Citadelpark voor Kinderen
Foto: Citadelpark voor Kinderen

De stad Gent gaat in de aanloop naar de Zesdaagse 2015 betere afspraken maken met de organisatoren omtrent autoverkeer en sluikafval in het Citadelpark. Vorig jaar bleek immers dat er tijdens de opbouw en het verloop van de Zesdaagse nog regelmatig wagens en zelfs grote vrachtwagens door het park en langs de speeltuin reden.

Zie ook De Standaard en HLN.

Lees verder

Astrid vraagt het aan… Bjorn

“De huisvesting is een minpunt.”

Op 14 oktober 2012 doe ik mee aan de Gentse gemeenteraadsverkiezingen. Vanop plaats 16 van SP.A-Groenlijst ijver ik voor een sociaal en ecologisch Gent. Eigenlijk wil ik alle Gentenaars ontmoeten, maar dat is helaas niet mogelijk. Daarom zoek ik 100 Gentenaars op. Zij mogen me vertellen wat ik voor hen kan doen!

Bjorn is kunstschilder, en aan het wandelen met zijn gezin wanneer ik hem aanspreek. Hij is 32 jaar en woont in de buurt van de Ledeganck. Oorspronkelijk komt hij uit Genk, maar hij wisselde meer dan 11 jaar geleden Limburg in voor Gent.

Gent in drie woorden? “Open Minded. Mooi. Gezellig.

Die openmindness hangt in de stad. Iedereen die in Gent rondloopt voelt het, is er onderhevig aan. Wanneer je in Gent komt vertoeven laten mensen je met rust. Ze laten je zijn wie je bent.”

Ik kom bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor de eerste keer op. Waarop zou ik voor jou de aandacht mogen vestigen?

“De huisvesting is een minpunt aan Gent. De stad is zo’n trekpleister dat de mensen sowieso naar hier zullen blijven verhuizen. Helaas staan veel huizen helemaal niet in orde. Vaak is dat omdat de verhuurders net weten dat de vraag hoog blijft. Er zou een wet moeten komen waarbij dergelijke huizen gecontroleerd worden en geklasseerd worden op vlak van prijs en kwaliteit.

Ik maak de problemen op vlak van huisvesting aan den lijve mee. In ons huis is schimmel gevonden. We hebben er een doktersattest bijgehaald zodat de stad Gent een inspecteur zou sturen. We hoopten er wettelijk iets aan te kunnen doen, maar het is blijkbaar net niet ernstig genoeg om een vordering in te stellen…”

Mijn interesse gaat uit naar de Gentse publieke ruimte. Wat is jouw lievelingsplekje in Gent?

“Toch wel het kleine amfitheater hier in het Citadelpark. Ongelooflijk gezellig is het daar.”