Graag meer sereniteit, minder karikaturen

De hoofddoekendiscussie is op één dag tijd nog eens opgevoerd en meteen weer afgevoerd. Wat rest, zijn vooral frustraties. Bij diegenen die vinden dat ‘links’ nu eindelijk maar eens moet ophouden met die onzin, maar even goed bij hen die ervan overtuigd waren dat er eindelijk een doorbraak was in een al lang aanslepende discussie. Ook mij frustreert deze discussie. Niet alleen in de manier waarop ze tot nu toe politiek werd aangepakt, maar vooral omdat de juridische instrumenten waarmee we deze discussie kunnen aanpakken al jaren onder het stof liggen.

Lees verder

“De boer op voor meer diversiteit in de Gentse Jeugdraad” Interview met Maïté Coppens.

Het is een bevreemdende dag waarop ik heb afgesproken met Maïté Coppens, voorzitter van de Gentse Jeugdraad. Dinsdag 22 maart 2016: de dag van de aanslagen in Brussel. We kunnen niet anders dan het eerst daarover te hebben. Nee, ik hoefde vandaag niet naar Brussel voor het werk. Ja, vrienden en collega’s die er werken zijn ok. We hebben al de hele dag het nieuws gevolgd, maar proberen nu toch even de knop om te draaien. We hebben het over twee gedeelde passies: de jeugd en onze stad, Gent.

Maité

Als ik Maïté vraag hoe zij onze stad in drie woorden zou omschrijven, zegt ze zonder veel aarzelen: jong, divers en levendig. “Ik vind dat de aanwezigheid van zoveel jonge mensen in Gent, in de scholen en het hoger onderwijs, echt afstraalt op onze stad.” 

Lees het volledige interview hier.

Diversiteit: zwart op wit

Schepen van personeelsbeleid Resul Tapmaz (sp.a) heeft zijn plannen voorgesteld om in te zetten op diversiteit in het personeelsbeleid van de stad. Een tijd geleden bleek al dat het met de diversiteit naar geslacht best snor zit aan de Gentse stadsdiensten: vrouwen zijn sterk vertegenwoordigd in topfuncties. De diversiteit naar afkomst vraagt daarentegen nog veel meer inspanningen. Slechts 5,4 % van de personeelsleden is van een etnisch-culturele minderheid, terwijl toch meer dan 17% van de totale Gentse bevolking dat is. Het goede aan de boodschap van het stadsbestuur is dat het de verantwoordelijkheid om die 5,4% op te krikken niet enkel bij een ander legt. Het gaat op zoek naar maatregelen die het zelf kan nemen: nultolerantie voor discriminatie en racisme, diversiteit integreren in het personeelsbeleid, jongeren gericht informeren over tewerkstelling bij de stad, aanpassen van de selectieprocedures.

Ik zou daar nog aan toevoegen: blijvend inzetten op een positieve houding van de inwoners ten aanzien van diversiteit. Ik lees in de Stadsmonitor dat nog niet de helft van de inwoners van Gent positief staat tegenover diversiteit (47%). Aan de respondenten werden stellingen voorgelegd zoals ‘ik zou het niet zo prettig vinden als er een gezin uit een andere cultuur in het huis naast mij komt wonen’. Ook die 47% lijkt mij een cijfer dat aan opkrikken toe is. Om dat symbolisch kracht bij te zetten kan iedereen die dat wil zich komende woensdag 21 maart, op de dag tegen racisme, laten fotograferen in het kader van de ‘Word wakker’-actie. Ik zal er zijn!

Cijfers: Gent in cijfers (2010) en de Stadsmonitor (2011)