Inhuldiging mobiele koffiebar

Ik mocht deze morgen, op woensdagochtend 5 oktober de ‘mobiele koffiebar’ uit Gentbrugge officieel inhuldigen. En dat op de speelplaats van wijkschool Sancta Maria in de Jules Van Biesbroeckstraat, waar initatiefneemster juf Fatima medewerker is van het project Brede School.

Opnieuw een prachtig project dankzij de subsidie uit het ‘Wijkbudget’! Maar vooral: dankzij het denkwerk van de bewoners dat bij elke subsidieoproep hoort. De mobiele koffiekar is precies wat ze zegt te zijn: een verplaatsbare, duurzaam gemaakte bakfiets waaraan je fairtradekoffie kan drinken. Een middel om mensen samen te brengen dus. Tijdens oudercontacten op school bijvoorbeeld, maar ook elders. Want ik hoorde dat Fatima binnenkort ‘op tournee’ gaat, bij organisaties en op buurtfeesten en dergelijke.

Koffiekar Fatima

Koffie én ‘Verteltassen’

Op 14 september, toen de tweede ronde van het Wijkbudget werd gelanceerd onder de Stadshal, werd de koffiebar al eens gebruikt om journalisten koffie te geven.

Maar er is méér dan alleen koffie. Er zijn ook de ‘Verteltassen’ met de prentenboeken die ouders kunnen ontlenen. Daar komen binnenkort nog een aantal boxen bij, bijvoorbeeld speciaal voor senioren, met gezelschapspelen en petanqueballen en zo. Fatima gaat binnenkort eens naar ’t lokaal dienstencentrum om eens te luisteren naar de senioren zélf, naar wat ze er zelf graag zouden in hebben. Zo hoort het natuurlijk.

Het is niet het eerste project uit het Wijkbudget dat ik kon voorstellen. Er waren onder andere al de ‘Gelukskastjes’ (ook in Gentbrugge); de brievenbussen van All for Muide-Muide for All; BUUT, het project met de elektrische deelbootjes (ook in Muide-Meulestede); de opening van het Buurthuis Ooievaar in de Brugse Poort; de deelkano’s in Macharius; enzovoort.

Er zijn nog een heleboel projecten die binnenkort starten in de elf wijken van de eerste ronde. Dat doet mij uiteraard veel plezier. Want je kan zoiets als een Wijkbudget wel bedénken en uitwerken, als bestuurder, maar dat blijft de theorie. Als je dan ziet dat daar formidabele initiatieven zoals dit uitkomen, dan ben ik daar geweldig blij om.

Alle info op www.wijkbudget.gent

Beslist: voorstellen van kinderen op de gemeenteraad

In de huidige legislatuur is de jongste persoon die in de gemeenteraad het woord heeft genomen mijn collega Camille Daman, 26 lentes jong. Daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Gent gaat immers kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om met ondersteuning van de Kindersecretaris een verzoekschrift te richten aan hun stadsbestuur.

Niet dat er nog niks gebeurde op het vlak van participatie van kinderen en jongeren. Naast de klassieke kanalen als de Jeugdraad bestaan er initiatieven als ‘Thuis in het stadhuis’, waarbij lagere schoolkinderen het stadhuis en haar werking leren kennen. Dit jaar nog werden via ‘Mayor @ your town’ 500 scholieren bevraagd over hun stad. (Het eindrapport al gelezen?)

Bij het burgerbudget, dat dit jaar voor de eerste keer een budget van ruim 1 miljoen euro verdeelde over initiatieven van burgers, konden jongeren vanaf 14 jaar mee stemmen. En we blijven als stad pleiten voor én experimenteren met stemrecht op 16.

Schermafbeelding 2017-10-27 om 22.34.22

Het nieuwe reglement voor een verzoekschrift door kinderen en jongeren bouwt verder op de rechtstreekse Lees verder

Nog dit jaar voorstellen van kinderen mogelijk op de gemeenteraad

(Letterlijk) Mondelinge vraag: stand van zaken burgerinitiatief kinderen en jongeren

Begin vorig jaar antwoordde u positief op mijn suggestie om kinderen en jongeren in Gent ook toegang te geven tot het ‘burgerinitiatief’, waarbij burgers mits het verzamelen van voldoende handtekeningen een voorstel kunnen laten agenderen op de Gemeenteraad.

Het burgerinitiatief, zoals in Gent geregeld door art. 155 ev van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad is vandaag immers niet toegankelijk voor kinderen. Concreet is het zo dat ondertekenaars minimum 16 jaar moeten zijn.

U stelde in uw antwoord dat Lees verder

Leerlingen en ouders mogen zeg doen over schoolmaaltijden

 

Zoals we hier eerder al lieten weten: het contract voor de schoolmaaltijden in het Gentse Onderwijs wordt vernieuwd vanaf januari 2017. Er zullen strengere criteria gelden voor kwaliteit en duurzaamheid. Vanaf 2017 zal de stad ook leerlingen en hun ouders uitnodigen om mee de maaltijden te proeven tijdens zogenaamde ‘proefsessies’. Die zullen plaatsvinden op de scholen, tijdens de gewone maaltijden. Op basis van de feedback van leerlingen en ouders, stuurt de stad dan het schoolmenu bij.

schoolmaaltijd

 

(Letterlijk) Vraag over vertegenwoordiging leerlingen en ouders in smaakpanels 

We bespraken in deze commissie al Lees verder

Burgerinitiatief in de gemeenteraad door kinderen en jongeren

(Letterlijk) Mondelinge vraag: Burgerinitiatief door kinderen en jongeren

In alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen burgers mits het verzamelen van voldoende handtekeningen een voorstel laten agenderen op de Gemeenteraad.
Het burgerinitiatief, zoals in Gent geregeld door art. 155 ev van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad is vandaag echter niet toegankelijk voor kinderen. Concreet is het zo dat ondertekenaars minimum 16 jaar moeten zijn.

In een kindvriendelijke stad die sterk inzet op participatie van Lees verder

Informatie en participatie voor elke Gentenaar

De Gentse gemeenteraad bekrachtigde gisteren de Beleidsnota Communicatie, Onthaal, Beleidsparticipatie en Stadsmarketing. De nota handelt over beleid waarvan de vruchten niet bepaald tastbaar zijn, maar toch is het belangrijk er voldoende lang bij stil te staan.

Schermafbeelding 2015-09-29 om 21.19.59

Het debat werd gedomineerd door gehakketak over één element uit de nota: de stad wil waar nodig ook voor communicatie zorgen in andere talen dan het Nederlands, zodat mensen die het Nederlands nog niet machtig zijn noodzakelijke informatie krijgen. Denk aan info over inschrijvingen op school, huisvuilophaling, lessen Nederlands… Koren op de molen van Vlaamse Belang en N-VA die zich hiertegen hevig verzetten en lieten uitschijnen dat het Gentse bestuur het niet belangrijk vindt dat nieuwkomers Nederlands leren. Lees verder