Gentse kortingen ook voor kinderen van co-ouders

In Vlaanderen heeft ongeveer 1 kind op 5 gescheiden ouders. Een deel van die kinderen pendelt tussen de ene en de andere ouder, in een systeem van co-ouderschap. In dat geval kan het kind slechts op 1 van beide adressen officieel gedomicilieerd worden. Dat maakt dat kinderen in de gemeente van de andere ouder soms op administratieve drempels botsen. Het kortingstarief in het zwembad, betaalbare vakantiekampen…: zonder domicilie kunnen ze geen aanspraak maken op voordelen die de gemeente aan kinderen biedt. Dat is niet onbelangrijk, want we weten dat veel alleenstaande ouders het financieel niet makkelijk hebben.

stocksnap_uldsaubhux

Maar sedert begin van dit jaar is er een oplossing: kinderen van gescheiden ouders die bij beide ouders verblijven kunnen we voortaan registreren in het verblijfsregister, ook wanneer ze gedomicilieerd zijn bij een ouder in een andere gemeente.  Ik vroeg na bij schepen Sofie Bracke wat dit betekent voor de kinderen van co-ouders in Gent. Ze antwoordde dat de stad deze nieuwe maatregel meteen heeft ingevoerd. Uit navraag bij de diensten bleek dat de Sportdienst en de stedelijke zwembaden voortaan ook korting zullen toekennen op basis van dit ‘gedeeld verblijf’. De andere diensten, zoals de Jeugddienst, hanteren geen aparte tarieven voor Gentse kinderen.

Voorlopig is het nog onduidelijk of dit ook zal betekenen dat deze kinderen een gratis Buzzypas kunnen krijgen. Dat is nu het geval voor Gentse kinderen tot 14 jaar. In de commissie mobiliteit van volgende maand zal ik de vraag voorleggen aan schepen Watteeuw. Wordt dus vervolgd.

(Letterlijk) Mondelinge vraag: verblijfsregister voor kinderen van co-ouders

Het KB van 26 december 2015, in werking getreden op 15 februari 2016, laat gemeenten toe kinderen van gescheiden ouders die bij beide ouders verblijven te registreren in het verblijfsregister, ook wanneer ze gedomicilieerd zijn bij een ouder in een andere gemeente. Dat is belangrijk voor deze kinderen en jongeren, omdat ze zo ook een beroep kunnen doen op bepaalde dienstverlening en voordelen die voorbehouden zijn voor kinderen die gedomicilieerd zijn in de gemeente.

  • Wordt dit systeem in Gent al toegepast?
  • Zo ja: hoeveel kinderen en jongeren zijn op deze manier geregistreerd?
  • Zo neen: wanneer zal dit in Gent mogelijk zijn?
  • Hoe zal men daarover communiceren naar de Gentenaren?
  • Hoe zal men daarover communiceren naar betrokken stadsdiensten (vrijetijdsdiensten, mobiliteitsbedrijf…)?

(Letterlijk) Antwoord van schepen Sofie Bracke

Sinds medio februari kan gedeeld verblijf in het bevolkingsregister opgenomen worden. Een apart verblijfsregister is er echter niet. Er wordt dan in het bevolkingsregister vermeld dat de minderjarige gedeeltelijk – al dan niet gelijkmatig verdeeld – verblijft bij “de huisvesting verlenende” ouder. Dat is de ouder waar het kind niet gedomicilieerd is. Die vermelding is geen verplichting en komt alleen in het bevolkingsregister op vraag van die ouder. Als bewijs kan een gerechtelijke beslissing of een schriftelijk akkoord tussen beide ouders voorgelegd worden.

Die nieuwe vermeldingen hebben niet de bedoeling om socio-economische of fiscale rechten toe te kennen aan het kind of aan de huisvesting verlenende ouder. Wel wil men hiermee de gemeentebesturen informeren dat er in hun gemeente ook andere kinderen verblijven dan die die daar hun hoofdverblijfplaats hebben.

Een melding van gedeeld verblijf kan er voor zorgen dat bepaalde voordelen worden toegekend aan kinderen en jongeren die niet in de stad gedomicilieerd zijn. Maar dat is op zich geen verplichting.

  • Wordt dit systeem in Gent al toegepast?

Vanaf dag 1 kunnen kinderen in Gent zo vermeld worden in het bevolkingsregister.

En van zodra deze nieuwe regelgeving bekend was, is de Dienst Burgerzaken gestart met het in kaart brengen van diensten waar misschien voordelen voor kinderen en jongeren zouden mogelijk zijn. Al deze diensten werden gecontacteerd. Het betreft hier de Sportdienst, de zwembaden, de stedelijke musea, de Jeugddienst, het Mobiliteitsbedrijf, de Lijn, Uitpas en de Dienst Kinderopvang.

Uit deze rondvraag bleek dat:

– de musea reeds een leeftijdsgebonden korting en een korting via Uitpas geven aan alle kinderen, dus niet enkel aan wie in Gent gedomicilieerd is

– de Jeugddienst werkt reeds met zeer lage tarieven. De meeste speelpleinwerkingen zijn gratis, bij betalende activiteiten wordt geen onderscheid gemaakt tussen Gentenaars en niet-Gentenaars

– Uitpas: iedereen kan een Uitpas aanvragen ongeacht of men in Gent woont of niet en dus korting genieten

– Mobiliteitsbedrijf: Stad Gent sponsort Buzzy Pazz voor 6 tot 14 jarigen die in Gent gedomicilieerd zijn, via een derdebetalersregeling met de Lijn. De Lijn geeft echter enkel reductie in gemeenten waar het kind gedomicilieerd is en waar er een derdebetalersregeling is afgesproken.

Dienst Kinderopvang: heeft dit bekeken met Kind & Gezin, er is geen reductie op basis gedeeld verblijf wel op basis van belastbaar inkomen van iedere ouder. Is het inkomen laag, dan wordt er een reductie voorzien volgens het retributiereglement

– de Sportdienst en de stedelijke zwembaden, ten slotte, zijn bereid om reducties op basis van gedeeld verblijf te geven

  • Hoeveel kinderen en jongeren zijn op deze manier geregistreerd?

Momenteel komen we tot:

9 Gentse kinderen die elders gedeeld verblijf hebben,

7 Gentse kinderen die ook in Gent gedeeld verblijf hebben

en 14 kinderen die gedomicilieerd zijn buiten Gent en in Gent gedeeld verblijf hebben.

  • Hoe zal men daarover communiceren naar de Gentenaren?

Dit werd nationaal gecommuniceerd in februari 2016. Gentinfo heeft hierna vragen gekregen van een vijftigtal burgers.

De Sportdienst beloofde op haar website duidelijk te vermelden dat reductie kan worden aangevraagd.

Omdat er in Gent in de meeste gevallen reducties worden gegeven aan alle kinderen en jongeren, is een inschrijving op basis van gedeeld verblijf voor de ouders niet erg interessant en werden. Vanuit de andere diensten werden dan ook geen verdere campagnes voorzien. 

  • Hoe zal men daarover communiceren naar betrokken stadsdiensten (vrijetijdsdiensten, mobiliteitsbedrijf…)?

Dit is dus onmiddellijk gebeurd nadat maatregel werd ingevoerd, halverwege februari 2016.

Conclusie:

Een goede maatregel maar voor het verkrijgen van voordelen en kortingen van de Stad Gent is de impact al bij al beperkt. Kinderen en jongeren genieten immers in de meeste gevallen al van dezelfde voordelen, Gentenaar of niet. Maar als gevolg van de maatregel kunnen de Sportdienst en de stedelijke zwembaden voordelen toekennen aan alle kinderen die in co-ouderschap in Gent verblijven. Wat we alleen maar kunnen toejuichen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.